Novi rad o utjecaju COVID-19 pandemije na turizam!
12.10.2020.

Novi rad o utjecaju COVID-19 pandemije na turizam!

U novom radu, kojeg je napisala dr.sc. Sanda Čorak s Instituta za turizam, opisana su pojedina, za turizam bitna, obilježja najvažnijih potrošačkih segmenata te utjecaj pandemije COVID-19 na njih. Pročitajte rad "Interpretacija obilježja segmenata potrošača prema EUROMONITOR-u 2020. za potrebe turizma".

 

 

Svi radovi o utjecaju COVID-19 pandemije na turizam