Povijest

Obljetnice50. obljetnica

 

 

 

 

45. obljetnica

Povodom  45. obljetnice Instituta za turizam

 

Iz povijesti

 

INSTITUT ZA TURIZAM (INSTITUT) osnovala je 1959. godine Komora za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Hrvatske pod imenom Biro za investicije u turizmu. Uskoro su zadaci i aktivnosti INSTITUTA prerasli svoju osnovnu namjenu - izradu investicijskih studija i analiza - što je u početnoj fazi turističkog razvoja, kasnih pedesetih godina, bio glavni razlog za njegovo osnivanje i što se odrazilo na promjenu imena u Zavod za ekonomiku turizma (1964).

Opseg aktivnosti INSTITUTA u sedamdesetim i osamdesetim postupno se širio zbog potrebe za bavljenjem ne samo ekonomskim već i prostornim, ekološkim, socio-kulturnim te ostalim aspektima turizma. Tako 1980. godine mijenja naziv u Zavod za istraživanje turizma, da bi 1986. godine dobio današnje ime.

Turizam, kao globalna pojava, zahtijeva kumulativna i raznovrsna znanja pa je razumljiva potreba za institucijom koja njeguje takav pristup. Štoviše, nužno je izbalansirati odnos temeljnih i primijenjenih istraživanja. Promovirajući multidisciplinarni pristup, INSTITUT nastoji u svojim projektima povezati teoriju i praksu, suvremene spoznaje i lokalno znanje.

S obzirom na složenost problematike kojom se bavi, INSTITUT je oduvijek održavao bliske veze s drugim specijaliziranim institucijama, i domaćim i stranim. Razvijajući se zajedno s turističkim gospodarstvom u Hrvatskoj, ali prateći istodobno i suvremene turističke tokove, INSTITUT je razvio mnoga područja znanstvenih i konzultantskih aktivnosti.

Važne godine   Naziv Fokus djelovanja
1986.   Institut za turizam Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1980.   Zavod za istraživanje turizma Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1967.   Institut za ekonomiku turizma Kozultantski aspekt
1965.   Zavod za ekonomiku turizma Konzultantski aspekt
1959. Osnivanje Biro za turističko ugostiteljsku izgradnju Investicijske sudije i analize

Referentni projekti

Posljednjih godina INSTITUT je izradio veliki broj značajnih istraživačkih projekata, izvještaja i studija za različite naručitelje. Među njima posebno mjesto imaju sljedeći kompleksniji i višegodišnji projekti:

Tomas istraživanja stavova i potrošnje turista i posjetitelja

Skup terenskih istraživanja koja se provode od 1987. godine, specijaliziranih za različite oblike turizma:

Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu
Istraživanje koje se provodi za potrebe utvrđivanja ukupnog prihoda od turizma. Institut je istraživanje provodio u razdoblju 1999-2001. Prema metodologiji koju je razvio Institut za turizam, istraživanje danas provodi druga istražvačka institucija.

Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

Kontinuirano kompleksno istraživanje koje obuhvaća mediteranski konkurentski krug kao receptivnu stranu te najjača turistička tržišta u Europi kao emitivnu stranu. Za ocjenu konkurentske sposobnosti u Institutu je razvijena posebna metodologija.
Istraživanja su provedena 1997, 2004. i 2006./2007. godine.

Strateški dokumenti

Nacionalna razina
Regionalna razina
Lokalna razina
Micro razina - poduzeće

BIST – Sustav poslovne inteligencije u turizmu

Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija hrvatskih županija

Hrvatski proizvod za hrvatski turizam

Primjenjujući posebnu metodologiju procijenjena je veličina i važnost uvoznih proizvoda u području 'H hoteli i restorani' te u privatnom smještaju.