Istraživački tim

Dr. sc. Zoran Klarić

 
Academic degrees
1990. -  doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1984. - magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1982. - diplomirao geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Stručno usavršavanje
1999. usavršavao se na temu održivog
razvitka turizma pri Studijskom centru regije Chugoku, Higashi Hiroshima, Japan
1993. usavršavao se na temu turističkog planiranja u zaštićenim područjima i interpretaciji okoliša pri Centru za interpretaciju okoliša u Manchesteru i NP Peak District, Velika Britanija
1990. usavršavao turističku geografiju na Institutu za ekonomsku geografiju u Münchenu, Njemačka
 
Employment
1985. – danas - Institut za turizam, Zagreb (od 1998. do 2010. godine 50% radnog vremena)
2002. - 2012. - Zagrebačka škola za menadžment – Studij turizma, dekan (50% radnog vremena)
1998. - 2002. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izvanredni profesor (50% radnog vremena)

 
Research interests
Održivi razvitak turizma-procjena prihvatnog kapaciteta u turizmu
Prostorno planiranje u turizmu i procjena utjecaja turizma na okoliš
Interpretacija okoliša
Resursna osnova turizma
Obrazovanje u turizmu - ekonomska, pomorska i turistička geografija
 
Projects
 • 2012. Glavni plan i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske
 • 2012. Master plan razvoja turizma Vlašića za područje općine Travnik
 • 2011. Profile of sustainability – Case study Rovinj (Plan Bleu)
 • 2011. Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with a Focus on Tourism (DATOURWAY)
 • 2008. Mediterranean Strategy for Sustainable Development - National study for Croatia (Plan Bleu)
 • 2007. Carrying Capacity Assessment for Tourism of the Larnaca district, Cyprus, (Medi¬ter¬ranean Action Plan – PAP/RAC)
 • 2007. Studija turističkog prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica
 • 2006. Lokalni master plan turizma Parka prirode "Vransko jezero" i njegove okolice
 • 2005. - Nautički turizam Crne Gore, GTZ (Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit)
 • 2002. - Strateški marketinški plan hrvatskog turizma
 • 1999. - 2004. - Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija za devet hrvatskih županija i Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton u Bosni i Hercegovini
 • 1999. - 2002. - Izrada studija prihvatnog kapaciteta za područja Matrouh-Fuka u Egiptu, otok Miyajima u Japanu i provinciju Rimini u Italiji
 • 1996. - 2001. - Strateški marketinški planovi za devet hrvatskih županija
 • 1991. - 2002. - Razvojno-marketinški planovi za gradove Zagreb, Crikvenicu, Novi Vinodolski i Opatijsku rivijeru
 • Impact of distance and availability of information on travel to conflict regions - example of Croatia, Turizam - special issue, br. 1, Vol. 47, Zagreb, 1999
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • Klarić Z.: Guide to good practice in tourism carrying capacity assessment, UNEP, MAP, PAP/RAC,  Split, 2003.

 • Klarić Z. : Promjene u važnosti pomorskih djelatnosti u svijetu na kraju drugog milenija Pomorstvo, god. 15, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2001.

 • Klarić Z., Jelić T. (1999-2001) Zemljopis 3 i 4. Udžbenik i radna bilježnica za VII i VIII razred osnovne škole, Alfa d.o.o., Zagreb.


Poglavlja u knjizi:

 • Carić H., Klarić Z.. ''Istraživanja prihvatnog kapaciteta – međunarodna i hrvatska iskustva'' u knjizi Izazovi upravljanja turizmom, Institut za turizam, Zagreb, 2011.

 • Klarić Z., Gatti P. ''Ekoturizam'' u knjizi Hrvatski turizam - plavo, bijelo, zeleno, Institut za turizam, Zagreb, 2006.


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Klarić, Z.: Development Potentials of Nautical Tourism in Montenegro. Selective Tourism. Volume 1, Issue 2, 2007, 24-35

 • Klarić, Z.: Geografski aspekt turističke regionalizacije svijeta prema konceptu Svjetske turističke organizacije, Hrvatski geografski glasnik Vol. 67/2, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb 2005.

 • Klarić, Zoran. Smeđa i druga turistička signalizacija uz državne i druge važnije ceste. Prateći uslužni objekti uz ceste u Hrvatskoj / Legac, Ivan (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za ceste, 2003. 23-31

 • Klarić, Zoran; Weber, Sanda; Marušić, Zrinka. The use of regional analysis of tourism resources for destination zone identification in Croatia. Tourism. 50, 2002, 2; 157-174

 • Klarić, Zoran. Promjene u važnosti pomorskih djelatnosti u svijetu na kraju drugog milenija. Pomorstvo-Journal of Maritime Studies. 15, 2001.; 177-19

 • Kušen E.; Klarić, Z.: Culture and tourism management at a time of change: capitalising on cultural-historical resources through tourism. Tourism and Culture/ Keller, P.; Bieger, T. (ur.). St. Gallen:AIEST-International Association of Scientific Experts in Tourism, 2000. 361-368

 • Klarić Z.; Kušen E. (2000): Razvoj turizma u rubnim područjima nacionalnih parkova: primjer Saborsko, Turizam, God. 48, br.1, 2000

 • Klarić Z.; Kušen E. (2000): Globalizacija, održivi razvitak i interpretacija okoliša. Turizam, Vol. 48 (2). Zagreb.

 • Klarić Z.; Taennaki T.: Održivi razvitak na primjeru otoka Miyajima u Japanu, Turizam, God. 48, br.1, 2000.

 • Ekoturizam i održivi razvoj turizma u ekološki osjetljivim prostorima: mogućnosti i perspektive Hrvatske, Turizam, God. 48, br.4, 2000.

 • Klarić Z.; Impact of distance and availability of information on travel to conflict regions - example of Croatia, Turizam - special issue, br. 1, Vol. 47, Zagreb, 1999.

 • Klarić Z. Pomorska regionalizacija svijeta. Pomorstvo, god. 13, Pomorski fakultet u Rijeci, 1999.