Novosti

04.04.2019.

U petak, 29. ožujka 2019. održana je završna konferencija znanstvenog projekta TRANTURIZAM, kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost (pr.br. 6164). Projekt je propitivao načine na koje turizam, kao velika ekonomska i društvena snaga, može pridonijeti stvaranju vizije održivog svijeta koja uključuje osobno blagostanje, društvenu pravednost i brigu o okolišu. Konferenciji se odazvalo šezdesetak delegata, predstavnika javnog i privatnog sektora, znanstvenih instituta, sveučilišta, srednjih škola i medija. Prvi dio programa bio je posvećen prezentaciji rezultata projekta i njihovim praktičnim implikacijama. U drugom dijelu programa, predstavljeni su primjeri iz prakse u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, a diskusija na okruglom stolu doprinijela je prepoznavanju spone između znanosti i prakse. Ovom se prilikom zahvaljujemo svim delegatima na dolasku, te posebno našim gostima: Andrei Borić (Institut Plavi svijet, Lošinj), Didieru Van Bellinghenu (Castaway retreat, Hvar) i Igoru Macanu (Općina Svetvinčenat).