O BIST-u

BIST – Business Intelligence System for Tourism

je online management sustav za turističke destinacije Hrvatske koji korisniku nudi informacije o razvoju turizma, tržišnim trendovima, smještajnim kapacitetima. BIST omogućava brzu analizu konkurentnosti hrvatskih turističkih destinacija i druge vrste online analize. Korisnici mogu lako pratiti trendove vezane uz prosječnu duljinu boravka, sezonalnost, tržišne udjele, strukturu gostiju i stopu iskorištenosti bilo koje turističke destinacije na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

BIST korisniku osigurava postavljanje ad hoc zahtjeva prema trenutnim potrebama, ali i kontinuirano izvještavanje prema unaprijed definiranom odabiru pokazatelja. Podaci se lako grafički predstavljaju, te prenose u druge računalne programe u slučaju potrebe spajanja s podacima iz drugih izvora.
BIST možete upoznati i koristiti jednostavnom prijavom u sustav. Skladišta podataka, koja sadrže podatke od 2001. godine pune se redovito mjesečnim podacima.

Korištenje sustava

Podaci za 2001. i 2002. godinu javno su dostupni i namijenjeni su svima koji žele upoznati sustav. Korištenje sustava zasniva se na godišnjoj pretplati. Visina pretplate ovisi o razini detaljnosti koju korisnik želi imati.  više

Sadržaj sustava

BIST u ovoj fazi razvoja nudi informacije o različitim obilježjima turističke potražnje, ponude te iskorištenosti smještajnih kapaciteta. Kao izvor podataka koriste se podaci Državnog Zavoda za statistiku. Sustav nudi informacije prema jednom i/ili kombinaciji obilježja:

Teritorijalni ustroj

Administrativna podjela (županije, općine, naselja)
Turistička podjela (turističke regije, kategorije turističkih mjesta, rivijere)
Geografska podjela (kontinent, obala, otoci)

Turistička tržišta

43 pojedinačna tržišta
Tržišta prema važnosti (domaće, inozemno, primarna, sekundarna i sl.)
Tržišta pojedinih grupa zemalja
(EU, Zapadna Europa, Skandinavija, Zemlje Nove Europe i sl.)

Vremenska razdoblja

Godina
Mjesec
Turističke sezone

Vrste smještajnih kapaciteta

32 vrste smještajnih kapaciteta

Način dolaska u Hrvatsku

Organizirano
Individualno