Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

María Vallespín, Sebastian Molinillo, Célia M. Q. Ramos

Tko se tijekom odmora oslanja na mobilne sustave plaćanja? Segmentacijska analizaSažetak:
Unatoč sve većoj upotrebi mobilnih telefona u planiranju putovanja, mobilna plaćanja (m-plaćanja) ne prihvaća velik broj turista. Budući da je povjerenje turista u m-plaćanje identificirano kao bitan čimbenik u ponašanju vezanom uz m-transakcije, ovo istraživanje pridonosi segmentaciji i karakterizaciji povjerenja turista u m-plaćanja. Radi prikupljanja podataka provedena je mrežna anketa među španjolskim turistima koji koriste pametne telefone u putničke svrhe. Koristeći analizu klastera, podaci pokazuju da postoji heterogenost i da se turisti mogu svrstati u tri grupe ovisno o svom stupnju povjerenja u m-plaćanja: turisti s visokom razinom povjerenja u m-plaćanja, turisti sa srednjom razi-nom povjerenja u m-plaćanja i turisti s niskom razinom povjerenja u m-plaćanja. Štoviše, Pearsonovim hi-kvadrat testom ustanovljeno je da te tri grupe u smislu karakterizacije pokazuju različite demografske značajke. Turisti koji putuju zbog zadovoljstva tri ili više puta godišnje, muškarci, turisti u dobi između 25 i 34 godine i samozaposleni više su zastupljeni u grupi korisnika s visokim stupnjem povjerenja u m-plaćanja, a turisti koji putuju zbog zadovoljstva jednom godišnje, žene i korisnici stariji od 45 godina više su zastupljeni u grupi korisnika s niskim stupnjem povjerenja u m-plaćanja. Ustanovljeni segmenti omogućit će turističkim tvrtkama prilagodbu strategija m-plaćanja.