Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Fredrik Hoppstadius, Klas Sandell

Turizam – iz perspektive istraživanja i pokazivanja smjera održivog razvoja: slučaj rezervata biosfereSažetak:
Za razliku od tradicionalnih strategija zaštite prirode, UNESCO-ov rezervat biosfere (engl. Man and Biosphere Reserves - BR) unutar programa za promicanje i prikazivanje uravnoteženog odnosa između ljudi i prirode može se promatrati kao izraženija perspektiva koja uključuje prirodu, kulturu i održivi razvoj. Turizam se obično podržava u rezervatima biosfere, koji su zamišljeni tako da funkcioniraju kao "mjesta učenja izvrsnosti u istraživanju i pokazivanju pristupa očuvanju i održivom razvoju" (UNESCO, 1996, str. 16). Rezervat biosfere usredotočen je na ekološku održivost zbog povijesne uloge tog koncepta u očuvanju prirode. Međutim, kao i svi globalni koncepti, tumačenje održivog razvoja u rezervatima biosfere vremenski se filtrira kroz nacionalne, regionalne i lokalne uvjete. Određene, odnosno temeljne razvojne strategije također se koriste kada se koncept primjenjuje u praksi. Stoga je važno steći bolji uvid u način tumačenja održivog razvoja i kako dionici rezervata biosfere promatraju ulogu turizma tijekom vremena. U skladu s tim provedena je studija slučaja na jezeru Vänern Archipelago, rezervatu biosfere u Švedskoj, u odnosu na turističke aspekte jezera i tumačenje održivog razvoja. Nalazi pokazuju ambivalentnost s obzirom na izabrani pristup održivog razvoja, ali postoje čvrste poveznice između evolucije brige o zaštiti okoliša tijekom 20. stoljeća i općenitog mijenjanja profila rezervata biosfere. Nadalje, primjetno je da se proučavanjem konkretnih primjera održivog razvoja, u smislu rezervata biosfere, može uvelike pridonijeti raspravi o razvojnim pristupima koji su više ili manje održivi.