Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Josef Zelenka, Jan Hruška

Načini i učinkovitost korištenja društvenih medija među aviokompanijamaSažetak:
Istraživanje je motivirano sve većom važnosti društvenih medija u marketingu aviokompanija. Temeljno istraživačko pitanje bilo je utvrditi ulogu društvenih medija u marketingu najboljih svjetskih aviokompanija. Društveni mediji odabrani za analizu uključuju Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Instagram, Pinterest, Google+, LinkedIn i Sina Weibo. Kriteriji odabira društvenih medija uključivali su njihovu prirodu, stupanj korištenja u putovanjima i turizmu prema objavljenim istraživanjima, globalni poredak prema broju korisnika i dinamici njihova razvoja u protekle dvije godine.
Analiza se temeljila na javno dostupnim podacima objavljenim na mrežnim stranicama odabranih aviokompanija i njihovim službenim društvenim medijima. Grupe društvenih medija aviokompanija procijenjene su na temelju različitih kvantitativnih pokazatelja – ukupna ocjena gledatelja, broj doprinosa aviokompanija, broj odgovora pretplatnika, godina osnivanja grupe, međusobna povezanost grupa društvenih medija i odgovarajućih internetskih stranica aviokompanija. Procijenjen je njihov menadžment i sadržaj komunikacije u grupama društvenih medija. Najznačajniji rezultati, koji bi trebali biti potvrđeni reprezentativnijim uzorkom, uključuju činjenicu da sve odabrane aviokompanije upravljaju svojim grupama na Facebooku, YouTubeu, Twitteru, Instagramu i LinkedInu.