O znanstvenoj ediciji i drugim knjigama

Institut za turizam publicira knjige povodom različitih događaja kao što su obljetnice, značajnije konferencije, kada su završena opsežnija primarna istraživanja prije svega ona iz obitelji TOMAS i sl. Također se povremeno objavljuju i prijevodi knjiga koje imaju poseban značaja za turizam općenito. Godine 2002. se pokreće Znanstvena edicija Instituta za turizam s ciljem 'poticanja sustvanih i kontinuiranih istraživanja nekih zapostavljenih problema, kao i onih koja su od posebnoga interesa za podizanje kvalitete hrvatskog turizma'. Priručnici nastaju u okviru većih projekata, a ponekad impuls za njihovu pripremu i izdavanje daju aktualne teme u turizmu Hrvatske.