Impressum

Izdavači Hrvatska turistička zajednica, Zagreb
Institut za turizam, Zagreb
Upravni odbor Ratomir Ivčić (predsjednik), Igor Borojevć,
Marina Šimun, Sanda Čorak, Renata Tomljenović
Glavna urednica Sanda Čorak
Pomoćna urednica Vesna Mikačić
Uredništvo Sanda Čorak, Renata Tomljenović, Irena Ateljević
Web urednici Blaženka Vrdoljak-Šalamon, Ksenija Tokić
Dizajn Goran Curl
Grafička oprema "Nela Info" d.o.o.
Naslovna stranica: Fotografija - Siniša Horak
Tisak GRADSKA TISKARA OSIJEK d. d.
Pretplata TURIZAM – Volumen 64
Institut za turizam,
Vrhovec 5
1000 Zagreb
Hrvatska
Tel 385 1 39 09 666
Fax 385 1 39 09 667
Narudžbenica http://www.iztzg.hr/hr/publikacije/narudzbenica/
e-mail turizam@iztzg.hr
web www.iztzg.hr/hr/publikacije/turizam/
 

Časopis TURIZAM financijski je potpomognut sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

  Copyright © 2016 Institut za turizan, Fotokopiranje članaka u obrazovne svrhe je dozvoljeno.