Opći akti/Dokumenti

Institut za turizam, kao znanstveno-istraživačka institucija ovdje objavljuje dokumente koji spadaju pod kategoriju ‘općih dokumenta’ koji se odnose na sve aspekte rada u samoj instituciji i  u akademsko-istraživačkoj zajednici u Hrvatskoj, zatim dokumente koje prihvaća u svojstvu potpisnika ‘’Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača’’ kao i druge međunarodne dokumente.