Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske

Glavni plan i strategija razvoja turizma Hrvatske je sveobuhvatan i složen projekt Instituta za turizam napravljen za Ministarstvo turizma Republike Hrvatske u razdoblju 2011-2012. godina kao podloga za izradu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, koju su usvojili Vlada i Sabor Republike Hrvatske početkom 2013. godine. Projekt, u okviru kojeg su provedena brojna istraživanja, predstavljen je u 13 pojedinačnih izvještaja koji se mogu preuzeti s ovih stranica.

Institutu za turizam je na temelju provedenog javnog natječaja Ministarstva turizma Republike Hrvatske povjerena izrada Glavnoga plana i strategije razvoja turizma Republike Hrvatske. Dokument je završen i prezentiran javnosti na Danima hrvatskog turizma (DHT) u Dubrovniku, 19. 10. 2012.

Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine usvojena je na 8. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 26. 4. 2013. godine (NN 55/13) i to nakon što je dokument usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj 75. sjednici održanoj 6. 2. 2013. i poslala ga na daljnju raspravu i usvajanje u Hrvatski sabor.