Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Tržišno pozicioniranje i koncept razvoja kampa Čikat


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: JADRANKA KAMPOVI d.o.o.

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Ocjena tržišnog potencijala scenarija razvoja kampa Čikat, Mali Lošinj.

Sadržaj projekta:

Projektom su sagledani tržišni trendovi, kretanja potražnje i ponude kampova u Hrvatskoj kao i pozicija najvažnijih regija na kamping tržištu te potražnja prema zemljama porijekla kao i  kvalitativna obilježja potražnje. Konkurentsko okruženje kampa Čikat na Malom Lošinju sagledano je iz perspektive sezonalnosti, iskorištenosti usporedivih kampova u širem okruženju.

Kao pretpostavku uspostavljanja mogućih razvojnih scenarija sagledana su obilježja lokacije, postojeće poslovne performanse kampa Čikat te provedena SWOT analiza.

Razrađena su tri scenarija razvoja kampa (i to scenariji kamp 3*, kamp 4* i kamp naselje), a scenariji su vrednovani iz perspektive marketing strategije, opisa projekta, projekcije poslovanje te neto sadašnje vrijednosti i interne stope povrata.

Godina završetka: 2013.