Istraživački tim

Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder

 
Academic degrees
2009. - doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
2005. - magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer marketing
1992. - diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 
Employment
1999. - danas Institut za turizam
1998. - 1999. Europapress holding
1993. - 1998. Hrvatska turistička zajednica
 
Research interests
Promocija u turizmu
Marketing u turizmu
 
Projects
 • 2009. Strateški marketinški plan turizma Kvarnera 2009. – 2015.
 • 2008. E-marketing i web stranica Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije - analiza i prijedlozi za unapređenje
 • 2008. Strateška analiza i planiranje informacijskih sustava ili tehnologija – analiza i prijedlozi za unapređenje Internet stranica Hrvatske turističke zajednice
 • 2007. Marketinški plan Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela za 2007. – 2011. (studija)
 • 2007. Strategija turističkog razvoja i akcijski plan općine Bol od 2007. do 2010. (studija)
 • 2007. Procjena očekivanih koristi i troškova pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji na području turizmu (studija: Procjena očekivanih koristi i troškova pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji). Zagreb: Ekonomski institut)
 • 2003. Strategija razvoja kulturnog turizma-od turizma i kulture do kulturnog turizma
 • 2002. Razvojno marketinški plan turizma Opatijske rivijere
 • 2001. Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj -TOMAS NAUTIKA 2001.
 • 2001. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj -TOMAS LJETO 2001.
 • 2001. Definiranje akcijskog plana Hrvatskih šuma u turističkim desinacijama-projekt zaštite i rekonstrukcije obalnih šuma u Hrvatskoj
 • 2001. Strateški marketinški planovi turizma za 20 hrvatskih županija (SMP za Vukovarsko-srijemsku županiju)
 • 2001. Liburnia Riviera Hoteli d.d. - Strateški razvojni plan i plan upravljanja imovinom
 • 2001. Plan razvoja turizma općine Malinska-Dubašnica
 • 2000. Odrednice politike upravljanja imovinom – Hoteli Korčula d.d., Korčula
 • 2000. Odrednice politike upravljanja imovinom – Hotel Split, Split
 • 2000. Odrednice politike upravljanja imovinom – Hotel Marjan, Split
 • 2000. Prilog planu aktivnosti Hrvatskih šuma u 2001. godini na turistički atraktivnim područjima (Projekt zaštite i unapređenja obalnih šuma u Hrvatskoj)
 • 1999. Plan promotivnih aktivnosti za 2000. g. – Specijalna bolnica Stubičke toplice.
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • Weber S., Boranić S. (2000) Marketing u turizmu, Vadea, Varaždin.


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z., Boranić, S.: Croatian cultural tourism policy: Strategic development, Tourism Vol.52, No.4 (2004), pp. 361-374.

 • Weber S., Vrdoljak-Šalamon B., Tarlow P., Boranić S. (1996) Ocjena kvalitete turističkih brošura. Turizam. Vol. 44 (9-10), 247-254

 • Weber S., Vrdoljak-Šalamon B., Boranić S. (1994) Evaluacija kvalitete tiskanih promocijskih materijala. Turizam, vol. 42 (7-8), 112-122


Radovi na međunarodnim konferencijama:

 • Boranić-Živoder S.: Tourist destination web sites - evaluation of quality in Croatia, International Scientific Symposium: Contemporary trends in tourism, hotel management and gastronomy, University of Novi Sad, Novi Sad, 13th October 2006