Istraživački tim

Dr. sc. Davor Krasić

 
Academic degrees
1999. - doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1986. - magistrirao na Fakultetu građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1981. - diplomirao na Interfakultetskom Studiju prometa Sveučilišta u Zagrebu
Stručno usavršavanje:
2001. Certifikat U.S. Agency for International Development "Successful Project Management"
Sudjelovanje na međunarodnim znanstveno - stručnim skupovima:
Ljubljana (2004., 2002., 1997.); London (2002.); Budimpešta (2001.); Pariz (1995.); Montreal (1995.), Luxemburg (1992.).
 
Employment
Zaposlenja:
2005 – danas Institut za turizam – znanstveni savjetnik, voditelj projekata
1990 - 2005 – Grad Zagreb – načelnik Odjela za promet
1987 – 1990 – Institut prometnih znanosti – viši stručni suradnik, voditelj projekata
1985 – 1987 – Organizacijski komitet Univerzijade `87, pomoćnik direktora Sektora za promet
1981 – 1985 – Institut prometnih znanosti – znanstveni asistent

Nastavna djelatnost:
2005 -2011 – Zagrebačka škola za menadžment i VERN, nositelj kolegija: Upravljanje projektima
2006 -2011 – Fakultet prometnih znanosti, specijalistički poslijediplomski studij, nositelj kolegija: Planiranje transportnih koridora
 
Research interests
Prometno planiranje
Promet u gradovima
Promet u turističkim destinacijama
Parkiranje i garaže
Upravljanje projektima
 
Projects
 • Analiza stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Peščenica - Žitnjak u Zagrebu, Institut za turizam, Zagreb, 2011.
 • Plan provođenja temeljnih prometnih istraživanja grada Zagreba. Institut za turizam, Zagreb, 2013.
 • Prometni projekt poboljšanja odvijanja prometa i povećanja razine sigurnosti na području Gradskog kotara Jug u Gradu Čakovcu. Institut za turizam, Zagreb, 2013.
 • Prometna studija utjecaja izgradnje dvorazinskog čvora na autocesti A-2 u zoni grada Zaprešića na koncesijsko područje tvrtke Autocesta Zagreb – Macelj. ZG projekt i Institut za turizam, Zagreb, 2014.
 • Tehnička pomoć pri izradi programskih zadataka i tendera za prometne projekte radi apliciranja prema EU. Institut za turizam, Zagreb, 2015.
 • Projekt stručne podrške u pripremi natječajne dokumentacije i ocjenjivanju ponuda za izradu prometnih projekata. Institut za turizam, Zagreb, 2015.
 • 2010. Krasić, D. i Milojević, D.: Analiza parkirališnih potreba za objekt Importanne Galleria u Zagrebu. Institut za turizam, Zagreb, 2010.
 • 2010. Krasić, D. i ostali: Analiza stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Trnje u Zagrebu. Institut za turizam, Zagreb, 2010.
 • 2010. Lanović, Z., Krasić, D. i Salopek, T.: Program realizacije Park & Ride sustava. Elipsa – S.Z., d.o.o. i Institut za turizam, Zagreb, 2010.
 • 2009. D. Krasić i ostali: Sustav označavanja prometnica na području Novog Zagreba. Institut za turizam, Zagreb, 2009.
 • 2009. D. Milojević i D. Krasić: Analiza prometa u zoni raskrižja Vinogradska-Kosirnikova-Franje Dursta s prijedlogom idejnog prometnog rješenja. Institut za turizam, Zagreb, 2009.
 • 2008. D.Krasić i ostali: Prometna analiza i idejno rješenje javne garaže u Varaždinu. Institut za turizam i ADB. Zagreb, 2008.
 • 2008. D.Krasić i ostali: Studija dugoročnog razvoja luke Poreč. Institut za turizam, Zagreb i Pomorski fakultet, Rijeka, 2008.
 • 2007. D.Krasić i ostali: Studija opravdanosti uvođenja turističke autobusne linije u Zagrebu. Institut za turizam. Zagreb, 2007.
 • 2006. - Grupa autora (D.Krasić koautor): Turistička signalizacija grada Zagreba. Fakultet prometnih znanosti i Institut za turizam. Zagreb, 2006.
 • 2006. Grupa autora (D.Krasić koautor): Program istraživanja podzemno-nadzemnog tračničkog sustava u gradu Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti, Institut za turizam i Neuron. Zagreb, 2006.
 • 2005. Krasić, D. i ostali: Vođenje prometa prema hotelima u gradu Zagrebu. Institut za turizam i Fakultet prometnih znanosti. Zagreb, 2005.
 • 2005. Klarić, Z. i Krasić, D.:Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Institut za turizam. Zagreb, 2005.
 • 1999. Prometna studija grada Zagreba (koordinator Stručnog povjerenstva). MVA, Zagreb, 1999.
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • Krasić, D.: Dugoročni razvoj gradskog prometa (poglavlje u knjizi: Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske). SIZ znanosti Hrvatske, Republički zavod za planiranje Hrvatske i Institut prometnih znanosti, Zagreb, 1990., str. 167-206

 • Grupa autora (D.Krasić koautor): Koncepcija dugoročnog razvoja prometa na području Hrvatske - Projekcija razvoja. Institut prometnih znanosti, Zagreb, 1985.

 • Grupa autora (D.Krasić koautor): Koncepcija dugoročnog razvoja prometa na području Hrvatske - Dosadašnji razvoj, analiza i ocjena stanja. Institut prometnih znanosti, Zagreb, 1984.


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Krasić, D., Z. Lanović: Planiranje Park and Ride objekata / Park&Ride Facility Planning, Građevinar, Vol 65, (2013), 2; pp. 111- 121.

 • Krasić, D., L. Novačko: The Impact of Public Transport Network Accessibility on Trip Generation Model. Promet /Traffic & Transportation. 27 (2015), 2; pp. 165 – 172

 • Krasić, D.; Gatti, P.: Forecasting methodology of maritime passenger demand in a tourist destination. Traffic & Transportation. 21 (2009.), 3; 183-190

 • Legac, Ivan; Badanjak, Dragan; Krasić, Davor; Kelčec-Suhovec, Stjepan; Novačko, Luka. Višedisciplinarna istraživanja sustava lake gradske željeznice u gradu Zagrebu. Suvremeni promet - Časopis za pitanja teorije i prakse prometa. 26 (2006) , 6; 447-451.

 • Matoš, S. i Krasić D.: Koncept brzog tračničkog prijevoza u Zagrebu. Suvremeni promet, Vol 23, 6/2003, str.403-407

 • Malić, A.; Brčić, D.; Krasić, D.: Parking Measures In Travel Demand Management. Promet - Traffic - Traffico. 12 (2000) , 5-6; 301-309

 • Coombe, D., R.Thompson, Mirić M. i Krasić D.: Developing a transport master plan for Zagreb. Traffic Engineering + Control, Vol 41, October 2000, str.352-360

 • Malić, A., Brčić D., Krasić D.: Parking Measures In Travel Demand Management. Promet/ Traffic/Traffico, Vol 12, 5-6/ 2000, str. 301-309


Radovi na međunarodnim znanstveno - stručnim skupovima:

 • Legac, I.; Krasić, D.; Kelčec-Suhovec S.: Prometna i urbanistička polazišta u programiranju podzemno-nadzemnog tračničkog sustava grada Zagreba // Znanstveni skup Prometna problematika grada Zagreba, Zbornik / Božičević, Josip (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, 2006. 339-347.

 • Horak, S.; Kušen, E.; Krasić, D.: Tourism and transport in Croatia. 4thIRF Road Congress for South East Europe; Mlinarić, Darko (ur.). Zagreb : Ceste i mostovi, 2005. 86-91

 • Kolić, D., Krasić D., Matoš S.: Development of Privately Financed Subway Lines and Possible Application On Light Rail Zagreb Project. 7th International Conference on Tunnel Construction and Underground Structures, Ljubljana, 2004.

 • Brčić, D.; Anžek, M.; Krasić, D.: Real - Time Telematic Parking Guidance Systems. ISEP 2004. 

 • Krasić, D: Razvoj prometa i prometna politika u hrvatskim gradovima. III Hrvatski kongres o cestama, Trogir, 2003., knjiga 2, str. 491-494

 • Kraljević, M., Krasić D., Brčić D.; Uzelac Z.: Mobile Parking Payment in Croatia. British Parking Association Conference, London, 2002.

 • Krasić, D.: Prometno planiranje i prometni modeli. II hrvatski kongres o cestama, Cavtat, 1999, knjiga 2, str. 693-697

 • Matoš, S.; Krasić, D.; Bilić T.; Pevalek J.: Transportation and Urban Space Planning. XX. World Road Congress, Montreal, 1995., str. 85-101.

 • Krasić, D.: Analiza propusne moći naplatnih objekata na autocesti primjenom teorije repova. Ceste i mostovi, Vol. 35, 2/1989. str. 47-50.