Istraživački tim

Zrinka Marušić

dipl. ing. mat., univ.spec.oec.
 
Academic degrees
2009. završila PSS Poslovne ekonomije, smjer Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

1989. diplomirala na PMF–u Sveučilišta u Zagrebu, smjer inženjer matematičke informatike i statistike.
 
Employment
1997. - danas: Institut za turizam, Zagreb
1993. - 1997. Državni zavod za statistiku RH, Zagreb
1991. - 1993. Department of Biostatistics, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN, USA
1990. - 1991. Državni zavod za statistiku RH, Zagreb
 
Research interests
Metodologija istraživanja u turizmu
Metologija vrednovanja javnog dobra
Statistička analiza i prognoziranje
Organizacija podataka i implementacija data warehouse principa
 
Projects
 • 2009. Eksperimentalni satelitski račun turizma RH za 2007. godinu
 • 2009. Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u Hrvatskoj u 2009. godini
 • 2009. Vodič za istraživanje i evaluaciju kulturnih i sportskih događanja.
 • 2008. Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u Hrvatskoj u 2008. godini
 • 2008. Stavovi i potrošnja posjetitelja kulturnih atrakcija i događanja u Hrvatskoj – TOMAS kulturni turizam 2008.
 • 2008. Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba - TOMAS ZAGREB 2008.
 • 2007. Studija izvodljivosti turističke satelitske bilance u Hrvatskoj
 • 2007. Održivi razvoj kruzing turizma u Hrvatskoj
 • 2007. Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u Hrvatskoj u 2007. godini
 • 2006. Stavovi i potrošnja posjetitelja nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj, TOMAS Nacionalni parkovi i parkovi prirode 2006; Stavovi i potrošnja putnika i članova posade na brodskim kružnim putovanjima u Hrvatskoj, TOMAS Brodska kružna putovanja 2006; Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba, TOMAS ZAGREB 2006.
 • 2005. Hrvatski proizvod za hrvatski turizam; Studija razvoja nautičkog turizma u Hrvatskoj; Hrvatsko hotelijerstvo u 2004. godini; Stavovi i potrošnja turista u cestovnim vozilima na putovanju do primorskih odredišta u Hrvatskoj – TOMAS Tranzit 2005.; Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba, TOMAS ZAGREB 2005.
 • 2004. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, TOMAS Ljeto 2004; Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj, TOMAS Nautika 2004; Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2004. godini; Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma, Konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma; Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija Primorsko-goranske županije;
 • 2003. Svjetska banka: Projekt obnove i zaštite priobalnih šuma u Hrvatskoj, Procjena ambijentalne vrijednosti priobalnih šuma za turiste; Svjetska banka: Projekt obnove i zaštite priobalnih šuma u Hrvatskoj, Edukacija lokalnog stanovništva u cilju podizanja razine svijesti o očuvanju i zaštiti šuma od požara; Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba, TOMAS-ZAGREB 2003.
 • 2002. - 2003. Od kulture i turizma do kulturnog turizma: Strategija razvoja
 • 2002. Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2002.
 • 2001. Svjetska banka: Projekt obnove i zaštite priobalnih šuma u Hrvatskoj, Vrednovanje ambijentalne vrijednosti priobalnih šuma za lokalno stanovništvo
 • 1997. – 2001. Svjetska banka: Projekt obnove i zaštite priobalnih šuma u Hrvatskoj, Monitoring ekonomskih učinaka projekta na turizam u razdoblju 1997-2001
 • 1994., 1997., 2001. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS istraživanje, 1994, 1997, 2001.
 • 2001. Ministartsvo turizma RH, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora: Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj u 2001. (TOMAS-NAUTIKA 2001)
 • 1998. – 2001. Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu u 1998., 1999., 2000. i 2001.
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • Marušić, Z., Čorak, S., Hendija, Z., Ivandić, N. (2008). Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Ljeto 2007. Institut za turizam Zagreb, 2008, ISBN: 978-953-6145-19-5.

 • Marušić, Z., Čorak, S., Hendija, Z., Ivandić, N. (2005). Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Ljeto 2004, Institut za turizam Zagreb, 2005, ISBN: 953-6145-11-1.

 • Weber, S., Marušić, Z. (2002). Turistička aktivnost domaćeg stanovništva – TOMAS 2002, Institut za turizam Zagreb, ISBN: 953-6145-09-X.

 • Weber, S., Vrdoljak-Šalamon, B., Marušić, Z., Mikačić, V., Radnić, A. (2001). Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Ljeto 2001, Institut za turizam Zagreb, 2001, ISBN: 953-6145-07-3.

 • Weber, S., Vrdoljak-Šalamon, B., Marušić, Z., Radnić, A. (2001). Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj – TOMAS Nautika 2001, Institut za turizam Zagreb, 2001, ISBN: 953-6145-06-5.

 • Horak S., Marušić Z., Radnić A. (1999). Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu u 1998. godini. Hrvatska narodna banka i Institut za turizam, Zagreb 1999., br. stranica 144, naklada 600 primjeraka. Recenzent: Prof.dr.sc. Ivan Šošić, Ekonomski fakultet, Zagreb.

 • Weber, S., Vrdoljak-Šalamon, B., Marušić, Z., Mikačić, V., Radnić, A. (1997). Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS 1997, Institut za turizam Zagreb, 1997, ISBN: 953-6145-03-0.

 • Grgurić, J. and ass.: Multi-indicator survey in Croatia – research into parental knowledge and behavior concerning children’s health and nutrition, UNICEF Office for Croatia Zagreb, and Children’s Hospital Zagreb, 1998.


Poglavlja u knjizi:

 • Čorak, S., Marušić, Z. (2009). O istraživanjima TOMAS. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 1-10.

 • Čorak, S., Marušić, Z., Ivandić, N. (2009). Trendovi TOMAS Ljeto: od 1987. do 2007. godine. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 11-43.

 • Horak, S., Marušić, Z. (2009). Trendovi TOMAS Nautika: od 2001. do 2007. godine. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z.  Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 43-68.

 • Marušić, Z., Čorak, S., Hendija, Z. (2009). Trendovi TOMAS Zagreb: od 1989. do 2008. godine. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 69-98.

 • Horak, S., Marušić, Z. (2009). TOMAS Tranzit 2005. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 99-112.

 • Horak, S., Marušić, Z. (2009). TOMAS Međunarodna brodska kružna putovanja. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 113-126.

 • Tomljenović, R., Marušić, Z. (2009). TOMAS Nacionalni parkovi i parkovi prirode 2006. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 127-144.

 • Tomljenović, R., Marušić, Z. (2009) TOMAS Kulturni turizam 2008. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 145-161.

 • Mikačić, V., Horak, S., Marušić, Z., Krešić, D. (2006). ''Nautički turizam'' u knjizi Hrvatski turizam- plavo, bijelo, zeleno, Institut za turizam, Zagreb, 2006., pp. 39-64.

 • Horak, S., Marušić Z. (2004). The role of forests in view in coastal destination attractiveness, Reinventing a Tourism Destination. Facing the Challenge, eds. Weber, S. and Tomljenović, R., Institute for Tourism, Zagreb, 2004., pp. 261-269.


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Ivandić, N., Marušić, Z. (2009). Je li sustav statistike turizma u Hrvatskoj spreman za izradu satelitskog računa turizma? Turizam, 57 (2), 185-205.

 • Pejić Bach, M., Dumičić, K., Marušić, Z. (2009). Aplication of Association Rules Method in Tourism Product Development. Proceedings of the 10th International Symposium on Operations Research – SOR'09. September 23-25, Nova Gorica, Slovenia, 565-573.

 • Marušić, Z., Horak, S., Tomljenović, R. (2008). The Socioeconomic Impacts of Cruise Tourism: A Case Study of Croatian Destinations. Tourism in Marine Environments. Vol. 5, No. 2/3, pp. 131-144.

 • Horak, S., Marušić, Z., Favro, S. (2006). Competitiveness of Croatian Nautical Tourism. Tourism in Marine Environments. Vol. 3, No. 2, pp. 145-161.

 • Marušić, Z., Horak, S., Navrud, S. (2005). The economic value of coastal forests for tourism: A comparative study of three valuation methods. Tourism 53 (2), pp. 141-152.

 • Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z., Boranić, S. (2004). Croatian cultural tourism policy: Strategic development. Tourism. 52 (4), pp. 361-374.

 • Lajtner, J., Marušić, Z., Klobučar, G. I. V., Maguire, I., Erben, R. (2004). Comparative shell morphology of the zebra mussel, Dreissena polymorpha in the Drava river (Croatia). Biologia, Bratislava 59 (5), pp. 595-600.

 • Horak, S., Marušić, Z., Tomljenović, R. (2004). Improving coastal forest fire protection: A case of the community based social marketing. Tourism. 51(2), pp. 273-287.

 • Horak, S., Pavlin, S., Marušić, Z. (2004). Promet u turizmu Dubrovačko-neretvanske županije, Interdisciplinarno znanstveno-stručno savjetovanje Prometna povezanost Dubrovačko-neretvanske županije. Hrvatski inženjerski savez, Dubrovnik, 25-26. ožujka 2004, Zbornik radova, str. 83-91.

  Weber, S., Marušić Z. (2003). Demand for Sport and Recreational Activities: A Case Study of Domestic Tourists, AIEST 53rd Congress, Athens, Greece (2003) Vol. 45, pp. 79-91.

 • Marušić, Z., Weber, S. (2002). Trends in sport and recreational activities of tourists in Croatia, Kinesiology – New Perspectives, 3rd International Scientific Conference, Opatija, 25.-29. September, 2002, Proceedings Book, pp. 862-867.

 • Horak, S., Marušić, Z. (2002). The Present and the Future Prospects of Air Transport in Croatian Tourism, KoREMA, Proceedings of 22nd Conference of Transportation Systems with International Participation - Automation in Transportation 2002, Rijeka/Lovran, November 20-23, 2002, pp.118-121.

 • Weber S., Horak S., Marušić Z. (2002). Valuation of Environmental Assets: A Case of Croatian Coastal Forests. Tourism Review, Vol. 57, 1-2, pp. 22–28.

 • Klarić, Z., Weber, S., Marušić, Z. (2002). The Use of Regional Analysis of Tourism Resources for Destination Zone Identification in Croatia, Tourism, Vol 50, No. 2, pp. 157-164.

 • Horak, S., Marušić, Z. (2001). Priobalne šume u turizmu Hrvatske. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Vatrozaštita, protuprovala i videonadzor. Šibenik, 22.-23.03.2001., Europska stručna naklada & Plasma d.o.o. Zbornik radova, str 192-205.

 • Marušić, Z. (2000). Survey on Guests’ Satisfaction in Croatian Seaside Resorts – Summer ’99, Tourism, Vol 48, No. 1., pp.65-70.

 • Mikačić, V., Hendija, Z., Marušić, Z. (1999). The Mediterranean - a region of conflicts and encounters, Tourism, Vol. 47, pp.36-4.

 • Marušić, Z., Weber, S. (1999). Profil rekreacijski aktivnih turista u Hrvatskoj, Ekonomski aspekti sporta i turizma, Kineziologija za 21. stoljeće, 2. međunarodna znantsvena konferencija, Dubrovnik, 22.-26.9.1999. Urednik Mato Bartoluci, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, pp. 111-117.