Istraživački tim

Dr. sc. Jasenka Kranjčević

 
Academic degrees
2005. - doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1992. - magistrirala na Poslijediplomskom studiju „Zaštita graditeljskog nasljeđa“ na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1987. - diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Stručno usavršavanje
2003. Zertifikat "EU Trainer" Carl Duisberg Geselschaft und Institut für Europäische Politik
1992. i 1995. godine dobitnica stipendije Vlade Republike Austrije za studijski boravak u Austriji
- ovlaštena arhitektica
 
Employment
2008.-danas Institut za turizam
1992-2008. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb
1987-1992. Zavod za prostorno planiranje, Križevci

Sudjelovanje na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima
Potsdam (2000.), Beč (2004.), München (2004.)
 
Research interests
Prostorno planiranje
Prostorni razvoj
Rurizam
Povijest planiranja ruralnih naselja u Hrvatskoj
 
Projects
 • (2012) Izložba: Arhitektonsko stvaralaštvo Alfreda Kellera na prostoru Hrvatske, autorica izložbe (Zagreb, Split, Dubrovnik) i kataloga.
 • (2008) Društvena rekonstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost, Institut „Ivo Pilar u Zagrebu ( vanjski suradnik).
 • (1993)Umjetnička topografija - Križevci – grad i okolica, Institut za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu (vanjski suradnik).

 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • Grupa autora i Kranjčević, J. (2005): Accession to the European Union and Physical (spatial) planning in Croatia, in: Croatian Accession to the European Union, Facing the challenges of negotiations, (ed. Katarina Ott) 2005., Institute of Public Finance, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, p.229-247 www.ijf.hr/Eu3/kranjcevic.pdf

 • Grupa autora i Kranjčević, J. (2005): Proces pridruživanja Europskoj uniji i prostorno uređenje Hrvatske, u: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji, str. 223-240, (ur. Katarina Ott), Institut za javne financije, Zaklada Friedrich Ebert, 2005. www.ijf.hr/Eu3/kranjcevic.pdf

 • Kranjčević, J.(2002.): Pregled prostornih planova sela u Hrvatskoj od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, razred arhitekata, Društvo arhitekata Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb.


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Kranjčević, J. (2013) Arhitektonski opus Alfreda Kellera na Kvarneru, u Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Vol.21 No.1(45): 158-169 

 • Kranjčević, J. (2009): Obnova seoskih naselja 1945. godine – Divoselo, Vojnić, Vlahović, u: „Prostor“ 17 (2009) 2(38): 336-347 UDK 719(497.5 Divoselo...) “1945“ http://virtual.arhitekt.hr/prostor/Lists/Clanci/Attachments/288/07_kranjcevic.pdf 

 • Kranjčević, J. (2007.): Graditeljska obnova izgorjelog sela Brezovac Žumberački 1937./38., u: Prostor, znanstveni časopis Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol.15, br.2(34), str. 236-249. webarh.arhitekt.hr/xsite/_hr/znanost/nakladnistvo/Prostor/234/06_jasenka_kranjcevic.html

 • Kranjčević, J. (2007.): Some consideration on spatial integration processes, u: Geodetski vestnik, Glasilo Zveze geodetov Slovenije 51/2007-2, Ljubljana, str. 270-275. www.geodetski-vestnik.com/

 • Kranjčević, J. (2004.): Dorferneuerung und Dorfentwicklung in Kroatien – Ein Weg zur nachhaltigen Entwicklung, im: Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land, Materialiensammlung Heft 30/2004, Sonderveröffentlichung Nr. 9 der ALR, Technische Universität München und Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V., (Herausgeber Horst Karmann und Josef Attenberger), München, s. 187-192.

 • Kranjčević, J.; Prosen, A. (2003): Komasacija: doprinos održivom razvitku ruralnog prostora u srednjoj i istočnoj Europi u novom tisućljeću, u Sociologija sela, Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoja, Institut za društvena istraživanja, god. 41, br. 159/160, Zagreb, str. 119-129.

 • Kranjčević, J. (2000.): Toward the discussion on village renewal in Croatia / Zur Diskussion über die Dorferneuerung in Kroatien: im: Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung/ Journal of Rural Engineering and Development Vol. 41(5), Blackwell Wissenschafts-verlag, Berlin, (Redaktion: Bernard Scheffer, Bremen), p. 202-205.

 • Kranjčević, J. (1999.): Prilog poznavanju prostornog planiranja ruralnih prostora/sela u Hrvatskoj od sredine XIX. do sredine XX. st., u: Prostor, znanstveni časopis Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 7, br 1(17), str. 1-24. webarh.arhitekt.hr/xsite/_hr/znanost/nakladnistvo/Prostor/

 • Kranjčević, J. (1997.): Graditelj Srećko (Feliks) Florschütz, Novi prilozi za poznavanje arhitektonskog stvaralaštva, u: Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 5, br. 2 (14), Zagreb, str. 273-294. webarh.arhitekt.hr/xsite/_hr/znanost/nakladnistvo/Prostor/

 • Kranjčević, J. (1994.): Graditelj Srećko Florschütz, 1882-1960., u: Prostor, Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, br. 1-2, Vol. II, Zagreb, str. 135-152.

 • Kranjčević, J. (1994.): Jedinstven primjer sveobuhvatnog dizajna ruralnih naselja u Hrvatskoj, Obnova izgorjelog sela Kolarec, Sociologija sela, Institut za društvena istraživanja, br. 3, god. 32, Zagreb, str. 149-163.


Radovi na međunarodnim znanstveno stručnim skupovima

 • Kranjčević, Jasenka; Nikša Božić (2012):  Is There a Future for Planned new Towns of the 20th Century? The case of Lički Osik, Croatia, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Tirana 19-21 April 2012, www.icaud.epoka.edu.al/res/1_ICAUD_Papers/1ICAUD2012_Jasenka_Kranjcevic_NBozic.pdf

 • Kranjčević, Jasenka (2012): Turizam u prostornim planovima Makarskog primorja od 1945. – 1990., znanstveni skup Makarsko primorje danas, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska, Zagreb, 2012.  www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/zbornici/40/mpd_knjiga_211.pdf

 • Kranjčević, Jasenka; Božić, Nikša (2012): Lički Osik - posljednji planirani industrijski grad u Hrvatskoj? ( Lički Osik - the Last Planned Industrial Town in Croatia? ),  V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini,  Rijeka, 2012.

 • Kranjčević, J. (2007.): Uloga prostornog planiranja u ruralnom razvoju, sudjelovanje na radionici c) Revitalizacijski procesi u ruralnom prostoru, u sklopu Međunarodne konferencije „Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine“, Samobor, Hotel Lavica Samobor 15. listopada 2007., organizator ECOVAST

 • Kranjčević, J.(2007): Ruralni prostor u funkciji razvoja ruralnog turizma, Hvar Kongres Ruralnog turizma s međunarodnim djelovanjem, 18-20.10.2007. Hvar, zbornik na CD, organizatori: Hrvatski farmer d.d.; Ruralis konzorcij agroturizma i ruralnog turizma Istre, članovi kluba "Selo"

 • Kranjčević, J.(2006): Territorial approach as starting point for rural development planning (Teritorijani pristup kao polazište za planiranje ruralnog razvoja), predavanje održano na 1 ST International Conference on Agriculture and Rural Development, Competitiveness, Multifunctionality & Sustainability, Topusko, November 23-25, 2006.

 • Kranjčević, J. (2004.): Contribution to Sustainable Green Area in the Danube Region – with Physical Plans of Special Values in Croatia, referat održan 6. veljače 2003. u organizaciji Institut für den Donauraum und Mitteleuropa na konferenciji «Ecologisation of the Danube Region» i zbornik (Herausgeber Werner Kvarda), nr.1/2 2004., Vienna, p. 41-43,

 • Čižmek I., Kranjčević J., Tišma V. (2002): Vision of the Danubian region through spatial planning documents of the Republic of Croatia, u: Danubian and other planning issues, University of Belgrade, Faculty of Geography, The Institute for Spatial Planning, zbornik međunarodnog simpozija povodom 25. godišnjice prostornog planiranja u Srbiji «Donau Hansa – Vision and opportunity for towns and regions in the Danube area», Belgrade, p. 51-57,

 • Kranjčević, J.; Simončić, V.; Gašparović, F. (1994): Trajni urbani razvoj – Ostvarenje održivog urbanog razvoja u Hrvatskoj, referat i zbornik na međunarodnom simpoziju «Trajnostni urbani razvoj», s. 24-25. studenog 1994., Maribor, Zbornik radova (urednik Vilibald Premzl), Maribor.