Istraživački tim

Dr. sc. Ivo Kunst

 
Academic degrees
1994. - doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1987. - magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1982. - diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Stručno usavršavanje:
2001. - Building the Balanced Scorecard, Balanced Scorecard Collaborative Inc.
2000. - Public Takeovers, FT Knowledge NYIF
1999. - Restructuring & Corporate Recovery, Euromoney Training
1998. - Determining the Cost of Capital, Euromoney Training
1997. - Chase Asset Management, JP Morgan Chase, NY, SAD
1987/88 - Poslije diplomski program: Ekonomska teorija, Michigan State University, USA
 
Employment
 
Research interests
Strateško i poslovno (operativno) planiranje
Ocjena investicijskih projekata
Evaluacija poslovanja i vrednovanje hotelskih poduzeća (njihovih dijelova)
Tržišno (re)pozicioniranje
Koncepti najbolje uporabe
Izrada turističkih masterplanova
 
Projects
 • 2009. Badija – koncept najbolje uporabe otoka
 • 2008-2009. Revitalizacija etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije – Poslovno-upravljački model i studija izvodljivosti: sela Malo Grablje, Velo Grablje, Murvica, Stara Podstrana, Podhumlje, Dol
 • 2008. Strategija kulturnog turizma Splitsko-dalmatinske županije
 • 2008. Ocjena društvene opravdanosti realizacije projekta Posedarje Rivijera na principima javno-privatnog partnerstva
 • 2008. Kumrovec – plan korištenja i potencijalna vrijednost Znanstveno-studijskog centra i hotela Zagorje
 • 2008. Posedarje – koncept najbolje uporabe i tržišna prefeasiblity studija
 • 2007. Zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice – poslovni plan
 • 2007. Tourism Master Plan of the Broader Region of Central-south Slavonia with Main Focus on Brodsko-posavska and Požeško slavonska Counties
 • 2007. Turistički master plan Karlovačke i Ličko-senjske županije
 • 2006. Procjena očekivanih troškova i koristi pridruživanja RH EU na području turizma
 • 2006. Masterplan Srbije
 • 2006. Analiza ekonomskih utjecaja uvođenja koncesija trgovačkog zemljišta na poslovanje trgovačkih društava u djelatnosti ugostiteljstva
 • 2006. Brijuni Riviera - Podloga za izradu poslovnog plana Društva
 • 2006. Projekt Veliko Gradište na Dunavu - "Best Use" koncept i prefeasibility studija.
 • 2006. Privatizacija trgovačkih društava Genex/ICG, Beograd (Tehnički i operativni due diligence; Strategija privatizacije, Procjena vrijednosti)
 • 2006. Hoteli HUM, Vela Luka - Information memorandum (za potrebe prodaje Društva)
 • 2006. Razvojni plan i procjena vrijednosti društva Hoteli Maestral, Dubrovnik (za potrebe privatizacijskog natječaja)
 • 2006. Tourism Development of the Baikal Region
 • 2006. Brijuni Riviera - Strategija upravljanja projektom Brijuni Riviera s naglaskom na alternativne modele financiranja
 • 2006. Brijuni Riviera - Tržišna i financijska prefeasibility studija za odabrane lokacije za projekt Brijuni Riviera
 • 2005. Hotel Marjan, Split - Razvojni plan (za potrebe privatizacije)
 • 2005. Hotel InterContinental Beograd - "Best Use" koncept i Prefeasibility Studija
 • 2005. Hoteli Maestral, Dubrovnik - Ocjena investicijskih odluka i produktivnosti Društva (ekspertno mišljenje)
 • 2005. Procjena vrijednosti hotela u sastavu društva Jadranski luksuzni hoteli (Bonavia Rijeka, Dubrovnik Palace, Excelsior, Kompas, Bellevue)
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Kunst I. ''Ocjena konkurentnosti turističke destinacije – specifičnosti i ograničenja'', Acta Turistica, Vol 21, br.2, 2009.

 • Kunst I. ''Spomenička renta – teoretske odrednice i hrvatska praksa'', Tourism, Vol 57, br.1, 2009.

 • Kunst I., Poljanec-Borić S. ''Konkurentsko pozicioniranje srpske turističke ponude u svjetlu razvoja ekonomije doživljaja'', Turizam, Vol 56, br 1, 2008.

 • Kunst I. ''Croatian tourism and EU Accession'', Tourism and Hospitality Management, Vol 13, No 2, June 2007.