Istraživački tim

Dr. sc. Ksenija Tokić

 
Academic degrees
Doktorica društvenih znanosti – polje Informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti
Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fonetika i Talijanski jezik i književnost
 
Employment
2002. – danas voditeljica Biblioteke Instituta za turizam
 
Research interests
Uloga knjižnica u turizmu
Informacijska pismenost vs. nepismenost
Znanstveno komuniciranje u digitalnom okruženju
Bibliometrija
 
Projects
Izgradnja digitalne bibliografske baze Instituta za turizam
Digitalizacija znanstvene produkcije Instituta za turizam
Međunarodni projekt Tezaurus nazivlja u turizmu
Sustav znanstvenih informacije RH - podsustav Društvene znanosti

Aktivnosti:
Član Hrvatskog knjižničarskog društva
Član Hrvatskog informacijskog društva
Član Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja
 
Conferences
Pozvano predavanje

Tokić, K. (2014). Turizam i kulturni identitet: što mogu knjižnice? Pozvano predavanje na: Interdisciplinarni skup Očuvanje identiteta malih naroda u Europskoj uniji – pozicija i uloga knjižnica. Split, 15. prosinca 2014.

Konferencije:

Tokić, K. i Tokić, I. (2014). Evaluation of the Journal Based on Bibliometric Indicators: Case Study of a Croatian Scientific Tourism Journal. PUBMET, Zadar, 18.-19.9.2014.
Tokić, K. (2011). Uloga knjižnica kao nositelja kulturnog identiteta u hrvatskom turizmu. U: F. Bišćan (ur.), 6. međunarodni skup Knjižnica – središte znanja i zabave : Knjižnice nositelji kulturnog identiteta (str. 13-20). Karlovac.
Tokić, K. (2003). Croatian Faculties on Tourism Libraries on the Internet. U: LIDA, ''www and information retrieval & www and libraries'', Dubrovnik and Mljet.
Tokić, K. (2003). Kulturni turizam, a knjižnice? U: Prvo savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Split.
 
Selected Bibliography
Članci u časopisima i drugim publikacijama:

Tokić, K. i Tokić, I. (2015). From Information Literacy toward Information Illiteracy. U: Kurbanoglu, S., Boustany, J., Spiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. (Eds.), Information Literacy: Moving Toward Sustainability : ECIL 2015, CCIS 552 (str. 179-188). ISBN 978-3-319-28196-4. Springer. DOI knjige: 10.1007/978-3-319-28197-1. DOI članka: 10.1007/978-3-319-28197-1_19.
Tokić, K. i Tokić, I. (2015). Bibliometric Analysis from the Perspective of a Croatian Tourism Journal. QQML an International Journal of Library and Information Science. U tisku.
Tokić, K. (2014). Content Analysis of the Croatian Tourism Library Websites in Relation to the Information Literacy. U: S. Kurbanoglu, S. Spiranec… et al. (ur.), Second European Conference on Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century : ECIL 2014 (str. 763-773). Springer.
Tokić, K. (2012). Citation Analysis of the Journal „TOURISM“. Tourism - An International Interdisciplinary Journal, 60(4), 447-455.
Tokić, K. i Gaberc, D. (2005). Partnerstvo Biblioteke Instituta za turizam i Biblioteke Zagrebačke škole za menadžment. U: 7. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
Tokić, I. i Tokić, K.( 2004). Doprinos knjižničara u izdavanju znanstvenog časopisa. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 67(1-2), 71-77.
Tokić, K. (2004). Edukacija korisnika u Biblioteci Instituta za turizam. U: M. Jokić (ur.), 5. dani specijalnoga knjižničarstva Hrvatske „Edukacija korisnika i knjižničnoga osoblja“ : zbornik radova (str. 153-157). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Ostali radovi:

Vrdoljak-Šalamon, B. i Tokić, K. Selektirana bibliografija časopisa TURIZAM/TOURISM. Stalna rubrika.
Tokić, K. (2011,2012,2013,2014). Selektirana bibliografija prema ključnim riječima Tour-operatori, Turističke agencije, Turistički vodiči, DMC i PCO. Zagreb: Institut za turizam.