Istraživački tim

Dr. sc. Hrvoje Carić

 
Academic degrees
2011. - Doktorirao na Međusveučilišnom doktorskom studiju Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta Split i Dubrovnik. Područje rada - model vrednovanja onečišćenja morskog okoliša. Doktor prirodnih znanosti polje biologija.

1996. Magistar znanosti zaštite okoliša, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund Univerzitet, Švedska.
1994. diplomirao na Concordia College, USA. Diploma: Environmental Studies (Studij okoliša) i Economics (Ekonomija)
 
Employment
2006. - danas Institut za turizam, Zagreb
2001. – 2006. ODRAZ (ODrživi RAzvoj Zajednice); Suosnivač i predsjednik organizacije.
1998. – 2001. USAID, AED, Voditelj Programa za održivost
1996. – 1998. APO - Agencija za opasni otpad, Voditelj projekta.
1995. REC - Regionalni centar zaštite okoliša, Predstavništvo u Hrvatskoj, asistent.
 
Research interests
Zaštita okoliša, održivi razvoj, nosivi kapacitet, ekološka i okolišna ekonomija.
 
Projects
 • 2010 – 2011. Istraživanje posjetitelja Parkova prirode Lastovo i Telašćica o osnovnim obilježjima turističke ponude, percepcije zaštite prirode i problema zaštite okoliša - u okviru projekta ''Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u RH'', kojeg vodi udruga SUNCE. Izrada izvještaja Pregled aspekata utjecaja nautičkog turizma sa analizom dijela rizika na Lastovo i Telaščicu.
 • 2010. The Global Partner for Sustainable tourism. Autor tri projektna koncepata održivog turizma za Ministarstvo turizma.
 • 2010. Akcijski plan za održivu proizvodnju i potrošnju. Konzultacije za mjeru “Razvoj turizma u skladu s načelima održivog razvitka.“ Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.
 • 2010. Eko označavanje i certifikati zaštite okioliša za UNDP, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.
 • 2008. Centar za odgovorni turizam jadranske regije - Održivi turistički razvoj, za COSPE-Cooperazione e Sviluppo Regija Marche, Segretario per l'Adriatico, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, i udruga Deša.
 • 2007. Studija turističkog prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica
 • 2007. Oblikovanje Bola kao jedinstvenog turističkog odredišta s Akcijskim planom, 2007-2009
 • 2007. Studija održivog razvoja cruising turizma u Hrvatskoj
 • 2007. Izrada indikatora zaštite okoliša u turizmu za potrebe Agencije za zaštitu okoliša.
 • 2007 – 2008. Održivi razvoj otoka i priobalja Šibensko Kninske županije, za MATRA, Wageningen University i udruga Argonauta.
 • 2004 - 2006. Kolegij ''Zaštita okoliša i održivi razvoj za fakultete i učilišta'', za Ministarstvo zaštite okoliša i Grant EU. Autor i provoditelj nastavnog plana za VERN i tematska predavanja za Ekonomske fakultete u Zagrebu, Rijeci, i Splitu.
 • 2005. Održivi razvoj otoka, za Ministarstvo graditeljstva – Uprava za otoke.
 • 2004. Edukacija za upravljanje i razvoj, za ODRAZ.
 • 2001. Hrvatska u 21 stoljeću, radna skupina za zaštitu okoliša, za Vladu Republike Hrvatske.
 • 1998. Izgradnja kapaciteta za Čistiju proizvodnju u Hrvatskoj, za Ministarstvo zaštite okoliša.
 • 1996. Utjecaj na okoliš turističke industrije - Skijališni Centar Lindvallen, Sallen, Švedska.
 • 1996. Sustav upravljanja okolišem, za Ericsson Nikola Tesla, Zagreb.
 • 1996. Pregled utjecaja na okoliš keramičke industrije, Ifo AB, Bromolla, Švedska
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Carić H., Cruise tourism environmental risks. Conference proceedings (in print – u tisku). 3rd International Cruise Conference, Cruise Research Society i Sveučilište u Dubrovniku; 2011.

 • Carić H., Marković I., Integralno planiranje u turizmu kao temelj održivog razvoja. Poglavlje u znanstvenoj ediciji instituta za turizam, knjiga br. 5 „Izazovi upravljanja turizmom“. Institut za turizam, Zagreb, 2011.

 • Carić H., Klarić Z., Istraživanja prihvatnog kapaciteta – međunarodna i hrvatska iskustva. Poglavlje u znanstvenoj ediciji instituta za turizam, knjiga br. 5 „Izazovi upravljanja turizmom“. Institut za turizam, Zagreb, 2011.


 • Carić H., Direct pollution cost assessment of cruising tourism in Croatian Adriatic. Financial Theory and Practice, Vol.34 No.2 Lipanj 2010, Institut za javne financije, 2010.

 • Carić H., Boranić Živoder S.; Eko označavanje u funkciji održivosti razvoja turističke destinacije - Role of Eco Labeling in Tourism Destination Sustainable Development, , ICITE 2010, International conference on tourism and environment, Proceedings p 337-388. ISBN 987-9958-9038-2-3.International university “Philip Noel-Baker”, Sarajevo, 2010.

 • Carić H., Marković I.; Nosivi kapacitet turističke destinacije ˝sunca i mora˝ - Carrying capacity of “sun and sea” tourism destinations, ICITE 2010, International conference on tourism and environment, Proceedings p 431-436. ISBN 987-9958-9038-2-3. International university “Philip Noel-Baker”, Sarajevo, 2010.

 • Carić H.; Nosivi kapacitet i zaštita okoliša – Carrying capacity and environmental protection; Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa Nacionalnog parka Plitvička jezera. 15. i 16. listopada 2009.  Znanstveno stručni centar „dr.Ivo Pevalek", Nacionalni park Plitvička jezera, 2010.

 • Carić H.; Direct pollution cost assessment of cruising tourism in Croatian Adriatic. In publishing with Financial Theory and Practice. Institute of Public Finance, 2010.

 • Mackelworth P., Carić H.; Gatekeepers of Island Communities – Exploring the Pillars of (Un)Sustainable Development, Environment, Development and Sustainability, ISSN: 1387-585X, Springer Science+Business Media B.V., Netherlands, 2009.

 • Carić H., Host M., Rapić A.. “Održivi turistički razvoj: primjer skijaškog centra. Sustainable Development in Tourism – A Skiing Resort Case”, International Symposium with Exhibition: Energy and Ecology in Tourism, 122-129, Zagreb, April 23, 1997, Faculty of chemical engineering - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 1997.


Radovi na konferencijama:

 • 2011. Mainstreaming responsibility in tourism development – obstacles and opportunities

  Međunarodni stručni skup "Održivi razvoj kroz odgovorni turizam“ projekta „Jadran, malo poduzetništvo i lokalni razvoj“ NVO DEŠA i NVO COSPE iz Firence. 9.- 10. lipnja, 2011;  www.adriatic-centre.com/skup.html

 • 2011.  Cruise tourism environmental risks. 3rd International Cruise Conference, Cruise Research Society, University of Dubrovnik. 16-18 May, 2011, Inter University Center Dubrovnik.  http://www.cruiseresearchsociety.com/

 • 2010. Cruising tourism environmental impacts: case study of Dubrovnik, Croatia. Proceedings International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources.  University of Malta Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics International Environment Institute Grosetto, October 2010. www.um.edu.mt/ies/mcrr3-2010

 • 2009. Istraživanje prihvatnog kapaciteta – međunarodna i hrvatska iskustva.  Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 50-te obljetnice djelovanja Instituta za turizam. Novinarski dom, Zagreb, 2. listopad 2009.

 • 2009. TOMAS istraživanja za nacionalne parkove - aspekti zaštite okoliša i nosivog kapaciteta. Znanstveno-stručni skup nacionalnog parka Plitvička jezera. Hotel Jezero, 15.–16. listopad 2009.

 • 2009. Eko turizam i kamping. Međunarodni stručni skup: “Razvoj kamping turizma – produženje turističke sezone”. Dani hrvatskog turizma. Moderator skupa. Bol, otok Brač 21.-23. listopad 2009.

 • 2009.  Zagađenja u nautičkom turizmu. Heinrich Boll Stiftung diskusija: “Ovisnost o neodrživom? Ekološki i energetski aspekti turizma u RH.” Novinarski dom, Zagreb. 6. svibanj 2009.

 • 2005. Međunarodni simpozij: Prepreke i mogućnosti održivog razvoja u Hrvatskoj, Sveučilište u Lundu, Švedska, 2005. Stručni rad i predavanje.


Stručne publikacije i izvještaji:

 • 2006. Održivi turizam u deset koraka, prijevod i prilagodba  priručnika (urednik).

 • 2006. Plan edukacije: Turizam za održivi razvoj (autor).

 • 2006. SWOT analiza: Problemi i mogućnosti unapređenja turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. (autor)

 • 2005. Ispravno gospodarenje otpadom. (urednik).

 • 2005. Neka plavo ostane plavo. (koautor i urednik)

 • 2004. Mediteranska kamena kuća.(koautor i urednik).

 • 2003. Smjernice održivog razvoja za općinu Jelsa. (autor).


Stručne publikacije i izvještaji:

 • 2007. Održivi razvoj, u potrazi za pravednim društvom,  časopis „Vizionar“.

 • 2007. Ekološki otisak, bijeda razvoja i blagostanja, časopis „Vizionar“.

 • 2007.  Kad rijeka postane kanalizacija, časopis „Vizionar“.

 • 2007. Krajnje nužno preispitivanje velike nužde, Ekološki prihvatljiva sanitarna rješenja, časopis „Vizionar“.

 • 2007. Sol na ranu, “ekocid” Aralskog mora, časopis „Vizionar“.

 • 2007. Masakr u Bhopalu, časopis „Vizionar“.

 • 2007. Tri platforme, časopis „Vizionar“.