Istraživački tim

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

 
Academic degrees
2010. – upisala doktorski studij iz geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sceučilišta u Zagrebu
2009. – diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer inženjer Geologije
2008. – diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer profesor Geografije i geologije


Stručno Usavršavanje:
2012.- UNESCO School in SEE: Sustainable Energy Governance in UNESCO Designated Sites, UNESCO; UNDP, Dubrovnik University, Dubrovnik
2011.- ESRI education in ArcGIS Desktop: tools and Functionality, GisData, Zagreb
2008. - 5. Internacionalni simpozija o zaštiti kulturne baštine, Rab
 
Employment
2017. - znanstveni suradnik u Institutu za turizam, Zagreb
2009. - 2016. - asistent-znanstveni novak u Institutu za turizam, Zagreb
2008. - 2009. OŠ Ljudevita Modeca, Križevci
 
Research interests
Geoturizam i ekoturizam
Prostorno planiranje u turizmu
Održivost zaštićenih prirodnih područja
 
Projects
2012. Strateške smjernice i akcijski plan razvoja turizma općine Omišalj.
2011. Program IPA – Regionalni turistički plan za prekogranično područje Mađarska-Hrvatska.
2010. Studije tarifnog sustava, te prijedloga iznosa lučkih pristojbi za kruzere.
2010. Program realizacije koncepta Park & Ride sustava.
2010. – Znanstveno-stručna analiza prostorno ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u Primorsko-goranskoj Županiji.
2009. Analiza parkirališnih potreba za objekt Importanne Galleria u Zagrebu.
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Poglavlja u knjizi:

 • Carić, Hrvoje; Marković, Izidora: Integralno planiranje u turizmu kao temelj održivog razvoja, u knjizi: Izazovi upravljanja turizmom , Institut za turizam, Zagreb, 2011.,  123-138.


 Radovi u časopisima:

 • Krešić, Damir; Miličević, Katarina; Marković, Izidora: Suvremeni turizam – popularni oblici turizma. Turizam BiH - časopis za turizam i kulturu življenja. 2 (2010) , 3; 96-111.

 • Sremac, Jasenka; Božičević, Srećko; Marković, Izidora: Plitvice Lakes National Park (central Croatia) - more than 50 years of continuous monitoring of natural and human influence.  European Geological Magazine, 2012


Radovi na međunarodnim konferencijama (knjige sažetaka):

 • Marković, Izidora: Determenating indicators of socio-cultural sustainability for protected areas; Proceedings of the 3rd International Sustainability Conference: Strategies for Sustainability: Institutional and Organisational Challanges,  Basel, University of Basel, 2012., 143-146

 • Marković, Izidora: Protected Area Population Sustainability ,  Book of Abstracts : Geographies of Marginality: The Realities of Physically Marginalised Areas, Dubrovnik,  Croatian Geographical Society, 2012., 25-26.

 • Marković, Izidora; Babić, Iva: Prostorno planiranje i uređenje destinacija zaštićene prirode , 5. hrvatski geografski kongres ; Geografija u suvremenom društvu, Osijek,  Hrvatsko geografsko društvo, 2011., 66-67.

 • Kranjčević, Jasenka, Marković, Izidora: Geographical Aspects of Spatial Planning for Tourism; Apllied geography in Theory and Practice, Zagreb,  Department for geography, Faculty of Science, University of Zagreb, 2010., 63-63. 


Radovi na međunarodnim konferencijama (zbornici radova)

 • Kovačić, Miron; Borović, Staša; Marković, Izidora: Geotermalne vode Republike Hrvatske: korištenje i turistička valorizacija; 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena (zbornik radova), Opatija : Hrvatske vode, 2011., 573-579 .

 • Carić, Hrvoje; Marković, Izidora: Nosivi kapacitet turističke destinacije ˝sunca i mora˝ ; ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment , Sarajevo : International University Philip Noel-Baker, 2010.  421-436.

 • Kušen, Eduard; Marković, Izidora; Nenaseljeni otoci kao hidrogeološka turistička atrakcija; ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment , Sarajevo : International University Philip Noel-Baker, 2010., 21-45.

 • Marković, Izidora: Ruralni turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; Zagreb : Hrvatski farmer d.d., 2010., 403-410.