Istraživački tim

Dr. sc. Sanda Čorak

 
Academic degrees
2005. godine izabrana u zvanje znanstvenog savjetnika
1990. godine - doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1984. godine - magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1981. godine - diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
Employment
2001. - 2017. - ravnatelj Instituta za turizam, Zagreb
1985. - 2001. - znanstvenik u Institutu za turizam, Zagreb
1983. - 1985. - istraživač u CEMI
 
Research interests
Metodologija istraživanja turističke potražnje
Destinacijski marketing i menadžment; konkurentnost destinacije
Segmentacija turističkog tržišta
Obrazovanje za potrebe turističkog gospodarstva
 
Projects
 • Strateški marketinški plan turizma Primorsko-goranske županije, 2009-2015 Kvarner (subregionalni planovi), 2009.
 • Strateška analiza i planiranje informacijskih sustava – analiza i prijedlozi za unapređenje internet stranica HTZ, 2008.
 • Strategija turističkog razvoja destinacije Bol i Akcijski plan 2007-2010, 2007.
 • Konkurentska pozicija ljetnog odmorišnog turizma u primorskim destinacijama, 2006.
 • Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, TOMAS '87, '89, '94,'97, `01, ’04, '07.
 • Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba, TOMAS '98, '03, '05, ’, '06, '08.
 • Turistička aktivnost domaćeg stanovništva - TOMAS – 2002, TOMAS – 2005.
 • Plan razvoja turizma općine Malinska-Dubašnica, 2002.
 • SMP za Vukovarsko - srijemsku županiju, 2002.
 • Razvojno - marketinški plan turizma za Opatijsku rivijeru, 2002.
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Knjige:

 • ''TOMAS Trendovi, Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2007'' , Znanstvena edicija Institut za turizam, Zagreb, 2009. (kourednik)

 • ''Hrvatski turizam - plavo, bijelo, zeleno“ , Institut za turizam, Zagreb, 2006. (kourednik)

 • ''Osnove turizma'', (koautor) Školska knjiga, Zagreb, 2009. (deseto izdanje).

 • ''Reinventing a tourism destination – facing the challenge'', Institut za turizam, Zagreb, 2004. (kourednik)

 • ''Marketing u turizmu'' (koautor), VADEA,Varaždin, 2000.


Poglavlja u knjizi:

 • ''Trendovi TOMAS LJETO: od 1987. do 2007. godine'', poglavlje u knjizi TOMAS TRENDOVI, Znanstvena edicija Instituta za turizam, 2009. (koautor)

 • ''Colonisation and 'Taking the Waters' in the 19th Century: The Patronage of Royalty in Health Resorts of Opatija, Habsburg Empire and Rotorua, New Zealand''. U knjizi Royal Tourism; Excursion around Monarchy, Chanel View Publications, 2007. (koautor).

 • ''Ljetni odmorišni turizam'', poglavlje u knjizi ''HRVATSKI TURIZAM: Plavo, bijelo, zeleno''. Znanstvena edicija Instituta za turizam, 2006. (koautor).

 • "Croatia in the New Europe: Culture versus Conformity“, poglavlje u knjizi "Tourism in the New Europe – The Challenges and Opportunities of EU Enlargement“ (2006), CAB International, (koautor).

 • "Croatia in the New Europe: Culture versus Conformity“, poglavlje u knjizi "Tourism in the New Europe – The Challenges and Opportunities of EU Enlargement“ (2006), CAB International, (koautor).

 • "The Modification of the Tourism Area Life Cycle Mode for (Re)inventing a Destination:The case of the Opatija Riviera, Croatia“, poglavlje u knjizi

 • "Tourism Area Life Cycle, Vol.1, Applications and Modifications“, (2006), Channel View Publications“.

 • "Do values, personality and motivations influence tourist activities and lifestyle?“, poglavlje u knjizi „Reinventing a tourism destination – facing the challenge“, (2004), Institut za turizam, koautor.

 • "Tourism Development in the Croatian Adriatic Islands poglavlje u knjizi "Mediterranean Islands and Sustainable Tourism Development - Practices , management and policies", (2001), Continuum, (koautor).


Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Croatian cultural tourism policy: strategic devolopment (2004), TOURISM 52, No.4, koautor

 • Funding cultural events in Croatia: tourism-related policy issues (2004), Event Management, Vol. 9 (1/2), koautor

 • Demand for sport and recreational activities: a case study of domestic tourists (2003), Sport and Tourism (AIEST publication), koautor

 • Valuation of Environmental Assets: A Case of Croatian Coastal Forests (2002), Tourism Review ,Vol.57 (No.1/2), koautor

 • Trends in sport and recreational activities of tourists in Croatia (2002), Kinesiology – new perspectives, proceedings book, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, koautor