Istraživački tim

Izv. prof. dr. sc. Goran Kos

 
Academic degrees
2007. – doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2000 . – magistrirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1995. - diplomirao Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u ZagrebuStručno usavršavanje
2012. Certificate of Attendance on Authorized Statistica Course
2002. Autodesk Certificate of Completion, AutoCAD, 3D prostor, II stupanj
 
Employment
2012. - danas - viši znanstveni suradnik, Institut za turizam
2011. - 2012. - Zg projekt d.o.o., Zagreb
1995. - 2011. - Institut prometa i veza, Zagreb
 
Research interests
Prometno i prostorno planiranje
Promet u gradovima
Promet i turizam
Istraživanje prometnih tokova
 
Projects
 • 2013. Analiza cestovnog prometa i infrastrukture na području Gradskog kotara Jug u Gradu Čakovcu
 • 2012. Osnovne marketinške smjernice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu
 • 2012. Analiza pratećih uslužnih objekata – odmorišta na autocesti A3 Bregana – Lipovac (s prijedlozima poboljšanja)
 • 2011. Prijedlozi razvitka infrastrukture Grada Novalje, Grad Novalja, (Institut prometa i veza)
 • 2011. Analiza desetak najkritičnijih lokacija sa stanovišta sigurnosti prometa u Gradu Zagrebu, Grad Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2010. Analiza odvijanja prometa na području Grada Novalje, Grad Novalja, (Institut prometa i veza)
 • 2009. Izrada projekta analize stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Maksimir, Grad Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Koncepcija prometnog razvitka Grada Preloga, Grad Prelog, (Institut prometa i veza)
 • 2008. Izrada karte rizika na cestovnim prometnicama po EuroRAP protokolu – probna dionica državne ceste D2, Hrvatski autoklub Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2007. Prometna studija grada Vodice, Grad Vodice, (Institut prometa i veza)
 • 2006. Prometni projekt kontrole prolaza rivom na području Grada Makarske
 • 2005. Studija terminala daljinskog putničkog prometa u Rijeci, Grad Rijeka, (Institut prometa i veza)
 • 2005. Prometna strategija javnoga prijevoza u Krapinsko-zagorskoj županiji. KZ Županija, (Institut prometa i veza)
 • 2004. Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije za Grad Dugo Selo, Turistička zajednica Zagrebačke županije, (Institut prometa i veza)
 • 2003. Analiza prometne signalizacije i sigurnosti prometa na autocesti Rijeka, Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., (Institut prometa i veza)
 • 2002. Projekt valorizacije autobusnog kolodvora u prometnom sustavu Zagreba, Zagreb, (Institut prometa i veza)
 • 2002. Autobusni kolodvor, d.o.o. , (Institut prometa i veza)
 • 2001. Prometni projekt turističko-informativne signalizacije za Nacionalni park «Krka». Javna ustanova NP «Krka», (Institut prometa i veza)
 • 2000. Projekt modernizacije i rekonstrukcije terminala rasutih tereta u Bakru, Lučka uprava Rijeka, Rijeka, 2000., (Institut prometa i veza)
 
Conferences
 
Selected Bibliography
Članci u časopisima i drugim publikacijama:

 • Kos, G., Milojević, D., Feletar, P.: Razvitak prometnog sustava Grada Virovitice kao središta Podravine. Podravina, Vol. 11, broj 21, p. 186-204, Koprivnica 2012

 • Županović, D., Anžek, M., Kos, G.: Optimisation of Signal-Controlled Intersection Capacity. Promet - Traffic & Transportation, Vol. 22, No. 6, p. 419-431, Zagreb, 2010.

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: The Role of Roundabouts in Traffic Network Design.  Promet-Traffic-Traffico, Vol. 15, Suplement No. 1, p. 32-39, Zagreb, 2003.

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Application of Changeable Message Signs in Traffic.  Promet-Traffic-Traffico, Vol. 15, No. 5, p. 51-58. Portorož, Trieste, Zagreb, 2002.

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.:, Possibilities of Improving the Zagreb Traffic System Using Methods of Traffic Flow Organisation and Regulation. Međunarodno Savjetovanje “Upravljački Sustavi U Prometu I ITS-u”, Zagreb, 22-23. ožujka 2002. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, Suplement No. 1, p. 47-54, Zagreb, 2002.

 • Dadić, I., Kos, G., Gašparac, E.: Toward the Theory of Traffic Flow Organisation. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, No. 4, p. 51-58, Portorož, Trieste, Zagreb, 2002.

 • Dadić, I., Kos, G., Poić, K., Gašparac, E.: Measures for Reducing Traffic Congestion in Cities. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 11, No. 1, p. 15-19., Portorož, Trieste, Zagreb, 1999.

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Conflicts of the Traffic Flows at One Level Intersections. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 11, suplement br. 4, p. 55-60 Zagreb, 1999.

 • Dadić, I., Malić, A., Kos, G.: Ljubljanska and Slavonska Avenue – Traffic Key of the City of Zagreb. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 10, No. 5-6, p. 233-241.Portorož, Trieste, Zagreb, 1998.

 • Dadić, I., Kos, G.: Application of Internet in Road Traffic Engineering. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 9, No. 3, p. 95-99., Zagreb, 1997.


Radovi na međunarodno-znanstveno-stručnim skupovima


 • Kos, G., Brlek, P., Poić, K.: Correct Temporary Regulation in Cities in The Function of Traffic Safety. Proceedings / 11th International Symposium Road Accidents Prevention 2012, Novi Sad, 11. And 12. October 2012, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad (et al.)

 • Županović, D., Anžek, M. Kos, G.: Influence of Road Blockages Caused By Illegally Parked Vehicles On Urban Traffic Flow. Proceedings ISEP 2010. Electrotechnical Association of Slovenia, 2010., Ljubljana, Slovenija.

 • Marušić, Ž., Kos, G., Ševrović, M.: Kritički osvrt na rješenje kružnog raskrižja državne ceste D-510 i županijske ceste Ž-2068 na jugoistočnom ulazu u Varaždin. Hungary, Pecs, 2006.

 • Kos, G., Brlek, P., Ševrović, M.: Prijedlozi poboljšanja cestovne povezanosti Varaždina i Čakovca. HAZU, Prometna povezanost Hrvatske s Europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvitka sjeverozapadne Hrvatske. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Varaždin, 10-11. studenog 2005.

 • Dadić, I., Ivaković, Č., Božičević, D., Kos, G.: Organisation Methods of Traffic Flows and Design or Selection of Suitable Grade-Separated Interchanges. Proceedings (CD) and Summary of the 6th World Congress on Intelligent Transport Systems. Toronto, 8-12 november 1999.

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Metode organizacije prometnih tokova za smanjenje zagušenja prometa na dionicama prometnica između raskrižja. ISEP’99 (International Symposium on Elektronics in Traffic), Ljubljana, 1999

 • Dadić, I., Kos, G., Brlek, P.: Reduction of the Traffic Jams in The Cities by Using the Methods of Traffic Flow Organisation. ISEP (International Symposium on Elektronics in Traffic), Ljubljana, 1998.

 • Dadić, I., Kreč, S., Kos, G.: Bitni elementi strategije razvitka hrvatskog prometnog sustava. Workshop on Intelligent Transport Systems ITS ’98. (SoftCOM’98) Split, Dubrovnik, Croatia, Bari, Italy, October, 14.-17.1998.

 • Dadić, I.,Kos, G., Brlek, P.: Prometno-urbanističko planiranje i projektiranje i sigurnost prometa. Abstracts, 2nd International Conference on Traffic Science, Trieste-Patras, 24.-28. October, 1998.

 • Dadić, I., Marić, V., Kos, G.: Neki elementi geoprometnog položaja i dosadašnjeg razvitka prometnog sustava Republike Hrvatske, Proceedings, 1st Congress Transport, Traffic, Logistics, (p. 29-36), 23.-25.9.1998., Maribor.

 • Dadić, I., Božičević, D., Kos, G.: Methods of Traffic Flow Organisation Intended to Reduce the Amount of Traffic Jams in The Cities. Proceedings (CD) and Summary (p. 54) of the 5th World Congress on Intelligent Transport Systems. Seoul, 12-16 October 1998.