CROSTO opservatorij

CROSTO – Opservatorij održivog razvoja turizma predstavlja dugoročni međunarodni istraživački projekt Instituta za turizam pokrenut s ciljem mjerenja i praćenja održivosti turizma na području Republike Hrvatske. Uspostavljen u suradnji i pod okriljem Svjetske turističke organizacije (UNWTO), CROSTO je član tzv. INSTO mreže opservatorija za praćenje održivog razvoja turizma u svijetu kojom koordinira UNWTO. Naziv CROSTO predstavlja akronim njegovog punog naziva na engleskom jeziku – Croatian Sustainable Tourism Observatory.

Dvije primarne zadaće CROSTO opservatorija su:
1. Mjerenje i praćenje održivosti turizma na regionalnoj razini;
2. Poticanje mjerenja i praćenja održivosti turizma na lokalnoj razini.

U tu je svrhu kao glavni alat odabran ETIS - European Tourism Indicator System, odnosno sustav pokazatelja za mjerenje i praćenje održivog razvoja turizma razvijen od strane Europske komisije.

Za više informacija o CROSTO opservatoriju kliknite OVDJE.

Za više informacija o INSTO mreži opservatorija kliknite OVDJE.

Za više informacija o ETIS sustavu pokazatelja kliknite OVDJE.

Voditelj CROSTO opservatorija i kontakt osoba:

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin

izidora.markovic[at]iztzg.hr