O BIT-u

U sastavu Instituta za turizam djeluje i Biblioteka (BIT) koja je, putem međubibliotečne suradnje, dostupna i vanjskim korisnicima. BIT sustavno izgrađuje u međunarodnim razmjerima relevantnu bibliografsku bazu podataka najvažnijih svjetskih i domaćih izvora znanstvene i stručne literature te informacija o turizmu.

Jedinstvena bibliografska baza podataka broji preko 31.000 bibliografskih jedinica, od čega više od 18.800 članaka objavljenih u eminentnim časopisima.

Kontakt

Biblioteka Instituta za turizam
voditelj Ksenija Tokić
Vrhovec 5
10000 ZAGREB
radno vrijeme:
pon.-pet. 8:00-16:00
tel.: +385 1 39 09 649
fax: +385 1 39 09 667
e-mail: biblioteka[AT]iztzg.hr

OPĆENITO O BIT-u

U sastavu Instituta za turizam u Zagrebu djeluje Biblioteka Instituta za turizam (BIT). BIT je specijalna knjižnica poluotvorenog tipa. Osnovni cilj BIT-a je posredovanje knjižnične građe te znanstvenih i stručnih informacija koje zadovoljavaju sadašnje i buduće potrebe korisnika, te su podrška istraživačkoj i stručnoj djelatnosti. BIT prati, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i zaštićuje građu iz područja turizma, širi i razmjenjuje informacije. Pod utjecajem razvoja znanosti, nove informacijske tehnologije i tržišta informacija, BIT se razvija u aktivno informacijsko središte koje treba zadovoljiti specijalizirane informacijske potrebe. Jednim dijelom svoje djelatnosti BIT neposredno koristi IT-u, a dijelom se uključuje u informacijske znanosti na području istraživanja multidisciplinarnog fenomena turizma.

IT surađuje ili se povezuje s drugim knjižnicama i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu radi kvalitetnijeg i efikasnijeg djelovanja, izmjene iskustava i pomoći u radu i poslovanju, međuknjižničnoj posudbi, razmjeni knjižnične građe, planiranju mrežnih sustava, obrazovanju osoblja i sl.

Knjižnični fond BIT-a utemeljen je, definiran i godinama se sustavno izgrađuje u skladu s djelatnošću koju obavlja matična ustanova - Institut za turizam, sa zadaćom da bude informacijska podrška istraživanju, izučavanju, izobrazbi i razvoju turizma, pri čemu se vodi briga o njegovoj multidisciplinarnosti. Nabavna politika BIT-a temelji se na procjeni sadašnjih i budućih potreba korisnika i permanentnom praćenju svih vrsta informacijskih izvora od značaja za turizam, a prema financijskim i drugim mogućnostima IT-a. Kao znanstvenoistraživačka ustanova, Institut za turizam proizvodi nova znanja, a potrebne informacije najčešće su prisutne u periodičkim publikacijama (znanstveni časopisi, zbornici sa skupova i statističke publikacije). Institut za tuirizam treba osigurati kontinuiranost njihova pristizanja. Knjižnični fond BIT-a izgrađuje se obaveznim primjerkom studija i sive literature - produkata Instituta za turizam, te nabavom (kupnjom, razmjenom ili dobivanjem na poklon) publicirane građe kao i sive literature drugih izdavača i ustanova. Naglašena je važnost nabave građe dostupne novim tehnologijama (CD-ROM, elektronički časopisi, pravo na korištenje inozemnih baza podataka).

DJELATNOSTI I USLUGE BIT-a

Bibliotečna djelatnost u užem smislu obuhvaća:
Dokumentacijska djelatnost u okviru BIT-a je dvojaka:
Informacijsko-referalna djelatnost obuhvaća:
Reprografske usluge obuhvaćaju:
Sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti Instituta za turizam podrazumijeva:

Istraživačka i znanstvena djelatnost podrazumijeva rad na dugoročnim projektima izgradnje specijaliziranog centra/portala za turizam te tezaurusa turizma, uz prilagođavanje novim tehnologijama.

KORISNICI BIT-a

Korisnici fonda i usluga BIT-a su suradnici Instituta za turizam, a iznimno i vanjski korisnici iz stručnih, znanstvenih i obrazovnih ustanova. BIT nije knjižnica posudbenog karaktera, a korištenje knjižničnog fonda BIT-a regulirano je Kućnim redom BIT-a.

KUĆNI RED BIT-a