Časopis TURIZAM

Godina 62 / 2014 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Dev JANI

Odnos turističke ličnosti i pet velikih faktora ličnostiSažetak:
Odnos turističke ličnosti i pet velikih faktora ličnosti Unatoč širokoj upotrebi ličnosti u razumijevanju ljudskog ponašanja, postoji nedostatak empirijskih istraživanja koji se odnosi na općeprihvaćeno mjerenje ličnosti iz perspektive turističke ličnosti ili tipa turističke aktivnosti. Popunjavajući jaz u znanju, cilj je ove studije istražiti odnose između pet velikih faktora (PVF) ličnosti i turističke ličnosti. Koristeći samoispunjavajući anketni upitnik na uzorku korejskih domaćih turista, dobiven je skup od 360 podataka koji je podvrgnut jednosmjernoj analizi varijance (ANOVA). Od 60 mogućih odnosa između PVF-a i 12 tipova turističke ličnosti, 20 ih znatno naglašava grupne razlike u odnosu na PVF. Faktori otvorenost prema novom iskustvu i ekstroverzija među PVF-om služe u razlikovanju 6. i 5. turističke ličnosti, dok savjesnost i ugodnost objašnjavaju razlike 4. i 3. turističke ličnosti. Neuroticizam među PVF-om uspijeva objasniti samo dvije grupne razlike kod turističke ličnosti. Teoretski, istraživanje potvrđuje primjenu teorije ličnosti u objašnjava nju ljudskog ponašanja. Rezultati istraživanja rasvjetljavaju načine kako turistički profesionalci mogu koristiti PVF u marketingu i dizajniranju svojih turističkih proizvoda, prihvaćajući i zadovoljavajući različite turiste koji imaju različite turističke ličnosti, kao i različite PVF ličnosti.