Časopis TURIZAM

Godina 62 / 2014 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Syaiful MUAZIR, Horng-Chang HSIEH

Nerazvijeno, ali ipak strateški važno: zaostajanje u planiranju regionalnog turističkog razvoja vanjskog, rubnog (pograničnog) područja u IndonezijiSažetak:
Uz stotine regionalnih i lokalnih samouprava i gradova razasutih po Indoneziji, ravnomjeran razvoj velik je izazov. Od ukupno 412 regionalnih i lokalnih samouprava u Indoneziji trenutačno su 183 kategorizirane kao nerazvijenavanjska - rubna područja, od čega je 27 pograničnih područja. Ova područja tako su kategorizirana zbog ograničenja koja proizlaze iz njihova geografskog položaja, prirodnih i ljudskih resursa te stupnja izoliranosti. Stoga, u kontekstu regionalnog razvoja, a osobito turističkog razvoja, status nekih graničnih područja podignut je na razinu nacionalnog strateškog interesa. U ovome radu predstavljena je studija slučaja regije Sambas u pokrajini Zapadni Kalimantan u Indoneziji, koja je jedno od nerazvijenih vanjskih rubnih područja (pogranično područje) i područje od nacionalnog strateškog interesa. Istraživanje je usmjereno na raspravu o turističkom razvoju (planiranju) i regionalnom razvoju (općenito) na strateškom području. Iz dubinskih intervjua, neposrednih opažanja i sekundarnih istraživanja proizlazi da područje Sambas, kao nacionalno strateško područje, predstavlja složen skup različitih planova, politika i dionika čije bi djelovanje trebalo uskladiti. U suštini, Sambas ima potencijal turističke privlačnosti, nalazi se blizu susjednih zemalja te je jedan od nacionalnih razvojnih prioriteta. Međutim, doprinos turizma regionalnom razvoju još je ograničen jer turizam ne predstavlja razvojni prioritet zbog ograničenja lokalnog proračuna, turističke infrastrukture i neadekvatne turističke politike. Osim toga, kako se aktivnosti predviđene lokalnim master-planom turističkog razvoja još nisu počele provoditi, dolazi do problema u usklađivanju aktivnosti predviđenih lokalnim i nacionalnim master-planom.