Časopis TURIZAM

Godina 63 / 2015 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Vatroslav ŠKARE, Dino GOSPIĆ

Dinamičko određivanje cijena i percepcija poštenosti cijene u djelatnosti zračnog prijevozaSažetak:

Primjena interneta i drugih digitalnih tehnologija znatno je utjecala na promjene u svim elementima marketinškog miksa, uključujući i cijenu. To je posebno značajno u uslužnim djelatnostima, poput hotelijerstva i zračnog prijevoza, gdje su digitalne tehnologije u potpunosti redefinirale cjenovne politike poduzeća. U tom procesu dominira prihvaćenost dinamičkog određivanja cijena, odnosno cjenovne diskriminacije koja zbog mogućnosti određivanja cijena u realnom vremenu omogućuje poduzećima potpuno individualiziran pristup određivanju cijena. Potrošači su svjesni da poduzeća zaračunavaju različite cijene za iste proizvode ili usluge, ali se pojavljuje pitanje percepcije poštenosti tako određenih cijena. Loše percepcije potrošača o dinamički određenim cijenama mogu dovesti do različitih posljedica za poduzeća, od širenja negativnih informacija usmenom predajom i društvenim medijima do smanjenja lojalnosti potrošača. Zbog toga članak donosi pregled dosadašnjih znanstvenih spoznaja o dinamičkom određivanju cijena i percepcijama poštenosti tako određenih cijena, s naglaskom na djelatnost zračnog prijevoza. Analizirana je važnost istraživanja percepcija potrošača o dinamičkom određivanju cijena u djelatnosti zračnog prijevoza te su ponuđene preporuke za daljnja istraživanja.