Časopis TURIZAM

Godina 64 / 2016 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

Esmat Zaidan

Utjecaj kulturnih razlika na percepciju lokalnog stanovništva o razvoju turizma: primjer Dubaija u UAE-uSažetak:
U ovom se istraživanju raspravlja o važnosti razumijevanja kulturnih razlika između turista i domaćina za razvoj pozitivne međukulturne turističke interakcije i njegova utjecaja na percepciju lokalnog stanovništva glede sociokulturnih utjecaja turizma. Koristio se model logističke regresije za identificiranje značajnih pozitivnih i negativnih učinaka kako ih percipira lokalno stanovništvo koje uočava značajne kulturne distance između sebe i turista u odnosu na one koji ne vide tu razliku. Otkrivena je značajna povezanost između percipiranih kulturnih razlika i percipiranih sociokulturnih učinaka turizma. Većina ispitanika koja ne percipira kulturne razlike slaže se s većinom pozitivno percipiranih učinaka turizma. Rezultati regresijske analize identificirali su poboljšanje kvalitete života kao najveći pozitivni učinak. Sljedeći je ponos na svoj grad, potom poboljšana infrastruktura, za kojom slijedi više raznovrsnih sadržaja za zabavu te naposljetku više sadržaja za kupovinu. S druge strane, studija je otkrila da su više cijene roba i usluga najveći negativno percipirani učinak. Sljedeće je nepoštovanje lokalnih običaja i moralnih vrednota od strane turista, potom sukobi i napetosti u zajednici, zatim gubitak kulturnog identiteta i povećana stopa kriminala. Prezentirane su implikacije ovih rezultata za menadžment i marketing u turističkoj industriji te područja za buduća istraživanja.