Časopis TURIZAM

Godina 64 / 2016 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

Dev JANI, Winnie Nguni

Promjene imidža destinacije prije i poslije putovanja: slučaj stranih turista u TanzanijiSažetak:
Unatoč konceptualnim naznakama da se imidž destinacije razlikuje ovisno o čimbenicima kao što su status puto-vanja i turističko ponašanje, malo je istraživanja koja su empirijski istražila promjene imidža destinacija u novim odredištima kao što su ona u Africi. Cilj je ovog istraživanja ispitati promjene imidža destinacije nastale prije i poslije putovanja (tj. statusa putovanja) stranih turista u Tanzaniju. Da bi se testirale promjene imidža destinacije, postavlje-ne su četiri hipoteze uz pomoć: statusa putovanja, poznavanja destinacije, vremenskog planiranja putovanja i izvora informacija o putovanju. Podaci su prikupljeni anketiranjem stranih turista na odlasku iz zemlje u velikoj međunarodnoj zračnoj luci uz primjenu upitnika za samopopunjavanje. Uredno popunjena 294 upitnika podvrgnuta su deskriptivnim testovima, t-testu i ANOVA testu. Hipoteze pomoću kojih su ispitane promjene imidža destinacije prije i poslije putovanja, promjene nastale s obzirom na status posjeta i vremensko planiranje putovanja djelomično su odbijene. Rezultati istraživanja pokazali su da su neke varijable imidža destinacije povoljnije ocijenjene nakon nego prije putovanja. Utvrđeno je da razlike u imidžu variraju između prvog i ponovljenog posjeta, posebice kod vrsta putovanja povezanih s avanturom, prirodnim znamenitostima i udobnosti putovanja unutar destinacije. Općenito je utvrđeno da imidž destinacije postaje povoljniji uz povećanje vremenskog planiranja putovanja. Rezultati nisu potvrdili promjenu imidža destinacije povezanu s izvorima informacija o putovanju. Nalazi ovog istraživanja mogu koristiti turističkim poduzetnicima u poslovanju jer daju uvid u funkcioniranje destinacijskog marketinga i praksu destinacijskog menadžmenta.