Časopis TURIZAM

Godina 64 / 2016 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Luís PACHECO

RevPAR odrednice portugalskih hotela: globalni i lokalni faktoriSažetak:
Istraživanja o faktorima koji utječu na učinkovitost poslovanja poduzeća bila su vrlo važno područje istraživanja za menadžere, istraživače i dionike. Glavni cilj ovih istraživanja bio je proučavanje faktora koji utječu na prihod po raspoloživoj sobi (eng. Revenue per Available Room - RevPAR) portugalskih hotela. Ovo istraživanje bavi se lokalnim i globalnim faktorima koji utječu na RevPAR u hotelima različitih kategorija te izračunom koji je udio ukupne promjene RevPAR-a moguće objasniti nacionalnim faktorima, a koji dio promjene je moguće objasniti globalnim faktorima. Primjenom naizgled nepovezane regresijske analize te korištenjem mjesečnih podataka za razdoblje od 2011. do 2015. godine dobiveni su rezultati koji ukazuju da su lokalne varijable značajnije od globalnih, pri čemu su te razlike najizraženije kod hotela s 4 zvjezdice. Ukupno gledano, lokalnim varijablama moguće je objasniti 55% promjene RevPAR-a portugalskih hotela. Indeks američkog poslovnog raspoloženja nikada nije bio važan faktor, dok se europski i portugalski indeks potrošačkog povjerenja također nije pokazao kao faktor koji ima velik utjecaj na RevPAR hotela različitih kategorija u Portugalu. Rezultati istraživanja pokazuju da su poslovni pokazatelji u hotelijerstvu usko povezani s cikličkim kretanjima, osobito s rastom turizma. Iako se posljednjih godina u Portugalu bilježi značajan porast broja turista, koji je djelomično potaknut vanjskim faktorima, rezultati pokazuju da je hotelijerstvo jako podložno vanjskim faktorima na koje se ne može utjecati, što povećava vjerojatnost smanjenja broja dolazaka turista u srednjem roku.