Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

Sho Kashiwagi, Hayato Nagai, Tomoyuki Furutani

Putovanja prijateljima i rodbini potaknuta međunarodnim studentima: slučaj japanskih studenata u AustralijiSažetak:
Tržište posjeta rodbini i prijateljima (engl. visits to friends and relatives - VFR) jedno je od najvećih i najbrže rastućih globalnih turističkih tržišta. Iako su brojna istraživanja ovog tržišta provedena od ranih 1990-ih, uglavnom se odnose na zapadni kontekst, pri čemu su azijski VFR putnici dobili malo pažnje. Kako bi se proširilo naše razumijevanje međunarodnog VFR tržišta, ovaj rad istražuje japanske međunarodne studente u Australiji. Na temelju niza dubinskih intervjua sa 26 studenata istražene su njihove uloge i iskustva kao VFR domaćina te ponašanja VFR putnika koji su ih posjetili. Rezultati pokazuju da većina studenata nije samo imala važnu ulogu u motiviranju svojih prijatelja i rodbine za posjet svom mjestu studija nego je i prepoznala te uloge. Također smo promatrali brojna jedinstvena ponašanja japanskih VFR putnika, poput upotrebe smještaja i pretraživanja informacija. Rezultati istraživanja produbljuju naše razumijevanje VFR tržišta. Rad ističe da su međunarodni studenti važan resurs za turističke poduzetnike jer mogu pokrenuti međunarodne posjete prijatelja i rodbine.