Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

José Francisco Perles-Ribes, Ana Belén Ramón-Rodríguez, María Jesús Such-Devesa

Sekundarno stanovanje nasuprot rezidencijalnom turizmu: jaz u istraživanjimSažetak:
Rezidencijalni turizam i sekundarno stanovanje dvije su blisko povezane pojave koje predstavljaju rastuće područje istraživanja, ali različiti nazivi kojima su istraživači označili te koncepte doveli su do fragmentirane i nepovezane literature. Ove dvije kategorije u osnovi su jednake - ili dijele mnoge elemente - no čini se da su istraživanja neusklađena, što je, po našem mišljenju, stvorilo jaz u literaturi o ovoj temi. Naročito je došlo do širenja istraživanja o "rezidencijalnom turizmu" kako bi se obuhvatila ne samo pitanja vezana uz vlasništvo nad sekundarnim nekretninama nego i iznajmljivanje kuća za odmor turistima. Autori koji se bave istraživanjem područja vezanog uz sekundarno stanovanje samo su se povremeno referirali na komercijalnu upotrebu sekundarnih nekretnina. Većina literature, koja je uglavnom usmjerena na sjevernoameričko-kanadska i skandinavska odredišta, koristi pojam "sekundarno stanovanje". Nasuprot tome, istraživači u mediteranskim zemljama kao što su Španjolska ili Francuska preferiraju pojam "rezidencijalni turizam". Oba fenomena također su povezana s trećim konceptom koji se treba uzeti u obzir, a to su posjeti prijateljima i rodbini (engl. visits to friends and relatives - VFR). Ovaj se rad zalaže za jedinstven pristup proučavanju tih tipova turizma koji će proširiti znanja u tom području te optimirati buduće istraživačke napore.