Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Yilmaz Akgunduz, Gaye Kizilcalioglu, Sabahat Ceylin Sanli

Učinci zadovoljstva poslom i značenja posla na kreativnost zaposlenika: anketa među zaposlenicima izložbe EXPO 2016Sažetak:
 Osigurati zadovoljstvo gosta ključno je za postizanje uspjeha u uslužnom sektoru. Da bi udovoljili gostima, zaposlenici trebaju brzo reagirati na njihove zahtjeve i biti kreativni. Ovo empirijsko istraživanje pomoću anketnog upitnika proučava učinak zadovoljstva poslom i značenja posla na kreativnost zaposlenika koji su radili na izložbi EXPO 2016. u Antalyji, u Turskoj. Hijerarhijskom regresijom analizirano je 266 ispunjenih upitnika. Pronađeno je da zadovoljstvo poslom (vještine i mogućnosti) i značenje posla izravno utječu na kreativnost zaposlenika. Dane su preporuke menadžerima kako da organizacije steknu veću korist od kreativnosti zaposlenika, posebno onih koji rade u izravnom kontaktu s gostima.