Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Saša POLJANEC-BORIĆ, Anja Wertag, Luka Šikić

Osjećaj za mjesto: percepcije stalnog i privremenog stanovništva u HrvatskojSažetak:
U članku analiziramo različite aspekte koncepta osjećaja za mjesto u općini Okrug na otoku Čiovu kod Trogira. Temelj našeg istraživanja je razlika u percepciji između stalnih i privremenih stanovnika iz koje izvodimo zaključke i političke implikacije. Istraživanje je ugrađeno u širu literaturu i političku raspravu o uslugama ekosustava, sekundarnom stanovanju i protuurbanizacijskom procesu u Hrvatskoj. Naši rezultati pokazuju da se koncept osjećaja za mjesto sastoji od više potkoncepata koji imaju više čimbenika. Također je pronađena razlika u percepciji različitih potkoncepata osjećaja za mjesto između stalnog i privremenog stanovništva. Istraživanje je potvrdilo razlike u privrženosti i ovisnosti o mjestu između stalnih i privremenih stanovnika. Nadalje, potvrđena je statistički značajna razlika u broju vlasnika nekretnina za odmor koji se smatraju domaćima i pridošlicama, što upućuje na to da potkoncept ukorijenjenosti u mjestu može utjecati na percepciju osjećaja za mjesto. Ukupni rezultati utječu na teorijsku raspravu o osjećaju za mjesto i informiraju širok spektar domaćih kreatora politike u prostornom planiranju, turizmu i regionalnom razvoju.