Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 3 ISSN 0494-2639 

Santiago Rodriguez-Giron, Dominique Vanneste

Odrednice pristupa turističkih destinacija međunarodnom tržištu: slučaj južnog Ekvadora i NjemačkeSažetak:
Cilj je mnogih destinacija pristupiti međunarodnom tržištu kako bi generirale prihode iz inozemstva, poticale inovacije i razvijale nova znanja. Ovaj rad istražuje odrednice – uvjete koji mogu predstavljati prepreke ili poticaje za pristup destinacija međunarodnom tržištu. Uspoređeni su različiti skupovi odrednica iz: 1) turističke literature o internacionalizaciji, 2) dviju opsežnih studija o izvoznom sektoru koje sadrže podatke prikupljane 48 godina i 3) empirijskog rada temeljenog na 30 primjera destinacija i emitivnih tržišta, uzimajući u obzir pristup organiziranim grupama Nijemaca u slučaju Cajasa u južnom Ekvadoru. Pokazalo se da je turistička literatura više fokusirana na specifične uvjete kao što su udaljenost ili mikroekonomski pokazatelji, dok se literatura o izvozu više bavi kompleksnim rangom uvjeta koji objašnjavaju odrednice. Zaključeno je da odrednice poput 'zajedničkih inicijativa', 'definiranja ciljnih tržišta' ili učinkovitih procesa imaju prioritetnu ulogu u turističkim destinacijama te da se literatura o izvozu, premda korisna, ne može izravno primijeniti u turizmu. Stoga su se trianguliranjem dodali i rezultati empirijskih studija kako bi se sastavio obuhvatan pregled 46 odrednica koje su specifične za pristup turističkih destinacija međunarodnom tržištu. Ovaj rad koristan je za donositelje odluka, tvrtke, javni sektor i obrazovanje.