Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Mohammad Mahdi Hosseinzadeh, Somaiyeh Khaleghi, Hoorieh Zahmatkesh Maromi, Seyyed Hassan Sadough

Evaluacija geomorfoloških lokaliteta iranskog geoparka QeshmSažetak:
Jedno od novih područja u geoznanosti i studijima vezanim uz turizam je geomorfologija turizma, odnosno geomorfološki turizam, koji se temelji na prepoznavanju geomorfoloških lokaliteta, specifičnih geomorfoloških mjesta. Svrha je ovog istraživanja proučiti potencijal geomorfološkog turizma u geoparku Qeshm. Prvi geopark u Iranu i na Bliskom istoku, Geopark Qeshm dio je planinskog masiva Zagros i ima vrijedan geomorfološki turistički potencijal koji treba proučavati radi njegova očuvanja i korištenja. Za procjenu geomorfološkog turističkog potencijala geoparka Qeshm upotrijebljena je Kubalíková metoda. U svrhu procjene klimatskih pogodnosti za turiste korišten je turistički klimatski indeks - TKI indeks (engl. The Tourism Climatic Index - TCI). Sedam važnih geomorfoloških i geoloških nalazišta na potezu od istoka prema zapadu (dolina Chahkuh, dolina Stars, Namakdan, Dulab, plato Qeshm, dolina Tandis-ha i Korkorakuh) odabrani su kao predstavnici geoparka Qeshm. Rezultati pokazuju da dolina Chahkuh, dolina Stars i Namakdanas te Dulab, plato Qeshm, dolina Tandis-ha i Korkorakuh imaju najviše i najniže vrijednosti na temelju Kubalíkove metode procjene geomorfoloških lokaliteta. Rezultati također pokazuju da je zimska sezona najbolja za turizam u geoparku Qeshm.