Odabrana bibliografija

ISSN: 2459-5985

O ČASOPISU ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

Uvod
Klasifikacijska shema turizma (KST)
Časopisi čiji članci ulaze u Odabranu bibliografiju
O Biblioteci i bibliografskoj bazi IT-a
O izdavaču
Impresum