Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Registar ugovora Instituta za turizam objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Izvješća o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi su dostupna na ovoj poveznici.