Damir Krešić ponovo izabran za ravnatelja Instituta za turizam
6.9.2021.

Damir Krešić ponovo izabran za ravnatelja Instituta za turizam

Upravno vijeće Instituta za turizam je, uvažavajući mišljenje Znanstvenog vijeća, na petoj sjednici održanoj 16.07.2021. godine, donijelo jednoglasnu odluku o ponovnom izboru i imenovanju doc. dr. sc. Damira Krešića na mjesto ravnatelja Instituta za turizam. Novo  mandatno razdoblje doc. dr. sc. Damira Krešića počinje teći od 28.10.2021. i traje četiri godine.