Dr. sc. Ivan Sever izlagao je na „13th International Odyssey Conference on Economics and Business“
6.6.2022.

Dr. sc. Ivan Sever izlagao je na „13th International Odyssey Conference on Economics and Business“

Član projektnog tima dr. sc. Ivan Sever izlagao je na „13th International Odyssey Conference on Economics and Business“ održanoj od 01. do 04. lipnja 2022. u Dubrovniku.

 

Izlaganjem na temu „Towards the Tourism-led Inflation Hypothesis“ dr. sc. Sever je prezentirao rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta MACROTOUR - makroekonomski učinci turizma te projektnog cilja O6 – Istražiti specifični karakter i trajanje inflatornih pritisaka koje izaziva turistička aktivnost.