Izvješće o održivosti i radu CROSTO opservatorija za 2018. i 2019. godinu
29.1.2021.

Izvješće o održivosti i radu CROSTO opservatorija za 2018. i 2019. godinu

Dostupan je Izvještaj o održivosti NUTS2 regije Jadranska Hrvatska i radu CROSTO observatorija u 2018. i 2019. godini (eng.).

 

CROSTO opservatorij prati stanje održivosti turizma na području NUTS2 regije Jadranske Hrvatske, pri čemu se mjerenje na regionalnoj razini odvija u sedam priobalnih županija (NUTS3 regije): Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Navedene županije obuhvaćaju većinu turističke aktivnosti u RH, te time predstavljaju najzanimljivije područje za uspostavu sustava mjerenja na regionalnoj razini. Pri tome treba imati na umu da mjerenje obuhvaća cijele županije, a ne samo njihove priobalne dijelove, pri čemu na lokalnoj razini nailazimo na velike razlike, te su stoga rezultati prikaz prosječnih vrijednosti i nude općeniti uvid u stanje održivost.

 

Web stranica: CROSTO - Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma