Objavljen rad u Časopisu za suvremenu povijest
17.12.2021.

Objavljen rad u Časopisu za suvremenu povijest

U Časopisu za suvremenu povijest objavljen je znanstveni članak doc.dr.sc. Jasenke Kranjčević Turističko i prostorno planiranje u Hrvatskoj i Jugoslaviji 1960-tih. 

 

U radu se temeljem  tadašnje i recentne (domaće i strane) literature te prostornih planova istražuje međuodnos turističkog i prostornog planiranja u Hrvatskoj i Jugoslaviji 1960-ih. Analitičko-interpretativnom metodom istraživan je međuodnos turističkog i prostornog planiranja kroz tadašnji društveno-politički sustav, politiku prema turizmu i prostoru, društveno planiranje, tijela uprave, institucije specijalizirane za planiranje, turistički promet, izrađene prostorne planove, intenzitet izgradnje smještajnih kapaciteta i dr. U svom se radu autorica, između ostale literature, referirala na dvadesetak članaka iz onovremenih brojeva časopisa Turizam. 

 

Časopis za suvremenu povijest referira se u Scopus, Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

Članak je dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/clanak/388162