Online međunarodna konferencija 'Tradicijski sportovi i igre u kontekstu turizma – međunarodna perspektiva'
8.12.2020.

Online međunarodna konferencija 'Tradicijski sportovi i igre u kontekstu turizma – međunarodna perspektiva'

Institut za turizam, u suradnji s Hrvatskim savezom tradicijskih igara i sportova te Istarskim pljočkarskim savezom, organizirao je međunarodnu konferenciju 'Tradicijski sportovi i igre u kontekstu turizma – međunarodna perspektiva' ('Traditional sports and games in the context of tourism – International perspective'), koja je održana 8.12.2020., online putem Zoom platforme.
 
U sklopu konferencije, s Instituta za turizam prezentirana su dva rada:
  • Jasenka Kranjčević, Ksenija Tokić, Sara Melkić: Traditional Sports and Games - Neglected Heritage Potentials in Croatian Tourism (Tradicionalni sportovi i igre - zanemareni potencijali baštine u hrvatskom turizmu)
  • Jasenka Kranjčević, Sanda Čorak, Ksenija Tokić: Traditional Sports and Games "in limbo": Case of Croatia (Tradicijski sportovi i igre u turizmu“ ni na nebu ni na zemlji”: slučaj Hrvatske)
 
Istraživanja su pokazala kako su tradicijski sportovi i igre zanemareni u turističkoj ponudi.