Šesti newsletter projekta Interreg S.LI.DES
8.6.2022.

Šesti newsletter projekta Interreg S.LI.DES

Dostupan je šesti newsletter projekta Interreg S.LI.DES u kojem možete pročitati o završnoj konferenciji projekta te aktivnostima provedenim u pet gradova: Veneciji, Ferrari, Bariju, Šibeniku i Dubrovniku.

 

Šesti newsletter projekta Interreg S.LI.DES.