Foto: Ulice grada

Local Flavours

 

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: „Authentic tourism based on local cultural flavours“ (Local Flavours) Izvor financiranja: Interreg Europe 2014-2020 Trajanje: 1. kolovoza 2019. – 31. srpnja 2022. (prva faza projekta traje do 31. srpnja 2021.) Ukupna vrijednost: 1,778 mil. EU

 

Opći cilj

Unaprijediti politike koje će potaknuti održivo korištenje kulturne baštine u manjim i srednje velikim gradovima s bogatom povijesti koji, zbog svoje periferne lokacije, nisu uspjeli u potpunosti iskoristiti njen potencijal.

 

Specifični ciljevi

1.    Osmisliti i implementirati metode za identifikaciju, klasifikaciju i evaluaciju kulturne baštine, kako bi kulturna baština mogla doprinijeti stvaranju privlačnog i autentičnog turističkog odredišta.
2.    Dati preporuke za unapređenje politika i instrumenata – u Hrvatskoj mjere 6c1 iz OPKK – proizašle iz evaluacije i ostalih potrebnih analiza.
3.    Identificirati i potaknuti vertikalne i horizontalne mehanizme suradnje za unapređenje javnih politika (npr. uskladiti razvojne strategije, osigurati sudjelovanje lokalnih dionika u procesu donošenja politika i slično).

 

Glavne aktivnosti

1. Uključivanje dionika u razmjeni znanja
2. Zajedničko učenje
3. Analiza stanja, akcijski plan i slični savjetodavni postupci

 

Očekivani rezultati

Krajnji rezultat projekta biti će akcijski plan koji će, na temelju provedenih analiza i konzultacija, sadržavati preporuke za unapređenje politika dijela OP-a koji će se odnositi na revitalizaciju kulturne baštine u sljedećem programskog razdoblju.

 

Partneri

1. Institute for Advanced Studies – Mađarska (voditelj projekta)
2. Hargita County Council – Rumunjska
3. Municipality of ‘s-Hertogenbosch – Nizozemska
4. Waterford City and County Council – Irska
5. Savonlinna Development Service – Finska
6. Municipality of Vittorio Veneto – Italija
7. Riga Planning Region – Latvija
8. Institut za turizam – Hrvatska
9. University of Bologna, Department of Cultural Heritage - Italija

 

Više detalja o projektu dostupno je na poveznici.