Foto: Ilustrativni prikaz dokumenata

Opći akti/Dokumenti

 

Institut za turizam, kao znanstveno-istraživačka institucija ovdje objavljuje dokumente koji spadaju pod kategoriju ‘općih dokumenata’ koji se odnose na sve aspekte rada u samoj instituciji i u akademsko-istraživačkoj zajednici u Hrvatskoj, zatim dokumente koje prihvaća u svojstvu potpisnika ‘’Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača’’ kao i druge međunarodne dokumente.