Foto: Ilustrativna fotografija

Suradnja – domaće institucije

Institut usko surađuje s nekoliko vladinih i nacionalnih institucija:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo turizma i sporta
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska turistička zajednica
 • Državni zavod za statistiku
 • Hrvatska narodna banka
 • Agencija za zaštitu okoliša

 

 

Suradnja – međunarodna

U svom dugogodišnjem postojanju Institut je izgradio dobre odnose s velikim brojem međunarodnih institucija kao što su:

 • Svjetska banka (World Bank)
 • Svjetska turistička organizacija (UNWTO)
 • Program zaštite okoliša UN (unep)
 • Program razvoja UN (UNDP)
 • PAPRAC

 

 

Članstva

Institut, odnosno njegovi suradnici su članovi nekoliko međunarodnih udruženja:

 

UNWTO

Institut za turizam je pridruženi član Svjetske turističke organizacije – UN/WTO.

 

AIEST - Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme

Međunarodna organizacija znanstvenih stručnjaka u turizmu osnovana 1951. godine koja danas broji oko 400 članova iz 50 zemalja. AIEST-e je značajno doprinio razumijevanju modernog fenomena turizma te uvođenju sveučilišnih programa posvećenih studiju turizma. AIEST-e izdaje časopis "Revue de Tourism" (na tri jezika: engleski, francuski, njemački) i organizira godišnje tematske kongrese.

 

TRC - Tourist Research Centre

TRC je formiran 1960. i to u cilju promoviranja razmjene iskustava istraživača u turizmu i drugih oblika kooperacije između članova. Kako bi mogao uspješno funkcionirati kao neformalna grupa stručnjaka TRC okuplja samo oko 25 članova koji se sastaju jednom godišnje kako bi razmijenili specifična iskustva vezana uz istraživačke metode i aplikaciju rezultata istraživanja.

 

IH&RA - International Hotel & Restorant Association

IH&RA je globalna mreža nezavisnih operatora, lanaca operatora, nacionalnih asocijacija, ugostiteljskih dobavljača i edukacijskih centara u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Predstavljajući 75.000 organizacija u više od 150 zemalja štiti ih, promovira i informira kako bi mogli postići svoje ciljeve. IH&RA je glas na internacionalnoj razini za industriju koja ima više od 300.000 hotela i 8 milijuna restorana širom svijeta, koja zapošljava 60 milijuna ljudi i doprinosi 950 milijardi USD globalnoj ekonomiji.

 

ESOMAR - European Society for Opinion and Marketing Research

ESOMAR je svjetska asocijacija profesionalnih istraživača čija je misija - promocija upotrebe tržišnih istraživanja u cilju unapređenja procesa donošenja poslovnih odluka. Utemeljen 1948. ESOMAR danas okuplja oko 4.000 članova iz 100 zemalja, istraživača kao i korisnika tržišnih istraživanja. Cilj mu je olakšati komunikaciju i razmjenu iskustava između istraživača i korisnika infomacija kako bi optimalno djelovao na uključivanje rezultata istraživanja u proces donošenja odluka.

 

IFITT

The International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) osnovana je s ciljem promocije i suradnje u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u turizmu na međunardonoj razini. IFITT organizira godišnju konferenciju ENTER koja okuplja kako stručnjake iz prakse tako i stručnjake iz akademskih zajednica koji se bave edukacijom i istraživanjem iz tog područja. Sastavni dio konferencije je i doktroski studij – prezentacija radova vezanih uz doktorske disertacije kao radionice za doktorande (www.ifitt.org).

 

CULTURELINK

Culturelink, svjetska mreža svih mreža za razvoj i kooperaciju kulturnog razvoja utemeljena je 1989. godine. Utemeljitelji su UNESCO i Vijeće Europe. Culturelink se bavi istraživanjem, informiranjem i dokumentiranjem mreža i institucija posvećenih kulturnom razvoju i međunarodnoj suradnji. Culturelink organizira konfernecije iz svoga područja djelovanjate i izdaje časopis istog naziva Culturelink. (www.culturelink.org)

 

ATLAS

The Association for Tourism and Leisure Education je osnovana 1991. godine s ciljem poticanja međunarodne razmjene studenata i profesora iz različitih edukacijskih i istraživačkih institucija koje se bave turizmom i slobodnim vremenom. ATLAS trenutno ima članove iz 70 zemalja.

 

Naručitelji / reference

Institut je radio projekte za mnoge institucije i poduzeća, među kojima su:

 

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo turizma
 • Vlada Republike Hrvatske
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska turistička zajednica
 • Hrvatska narodna banka
 • Turistička poduzeća
 • Turističke zajednice
 • Svjetska banka
 • UNDEP