Foto: Zgrada Instituta za turizam

Iz Povijesti

INSTITUT ZA TURIZAM (INSTITUT) osnovala je 1959. godine Komora za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Hrvatske pod imenom Biro za investicije u turizmu. Uskoro su zadaci i aktivnosti INSTITUTA prerasli svoju osnovnu namjenu - izradu investicijskih studija i analiza - što je u početnoj fazi turističkog razvoja, kasnih pedesetih godina, bio glavni razlog za njegovo osnivanje i što se odrazilo na promjenu imena u Zavod za ekonomiku turizma (1964).

Opseg aktivnosti INSTITUTA u sedamdesetim i osamdesetim postupno se širio zbog potrebe za bavljenjem ne samo ekonomskim već i prostornim, ekološkim, socio-kulturnim te ostalim aspektima turizma. Tako 1980. godine mijenja naziv u Zavod za istraživanje turizma, da bi 1986. godine dobio današnje ime.

Turizam, kao globalna pojava, zahtijeva kumulativna i raznovrsna znanja pa je razumljiva potreba za institucijom koja njeguje takav pristup. Štoviše, nužno je izbalansirati odnos temeljnih i primijenjenih istraživanja. Promovirajući multidisciplinarni pristup, INSTITUT nastoji u svojim projektima povezati teoriju i praksu, suvremene spoznaje i lokalno znanje.

S obzirom na složenost problematike kojom se bavi, INSTITUT je oduvijek održavao bliske veze s drugim specijaliziranim institucijama, i domaćim i stranim. Razvijajući se zajedno s turističkim gospodarstvom u Hrvatskoj, ali prateći istodobno i suvremene turističke tokove, INSTITUT je razvio mnoga područja znanstvenih i konzultantskih aktivnosti.

 

 

 

Važne godine Naziv Fokus djelovanja
1986. Institut za turizam Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1980. Zavod za istraživanje turizma Znanstveno-istraživački i konzultantski aspekt
1967. Institut za ekonomiku turizma Kozultantski aspekt
1965. Institut za ekonomiku turizma Kozultantski aspekt
1959. Osnivanje - Biro za turističko ugostiteljsku izgradnju Investicijske studije i analize