Dr.sc. Izidora Marković Vukadin održala izlaganje na stručno-znanstvenoj konferenciji o urbanoj i periurbanoj prirodi: Maksimalno na strani prirode
3.10.2023.

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin održala izlaganje na stručno-znanstvenoj konferenciji o urbanoj i periurbanoj prirodi: Maksimalno na strani prirode

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba organizirala je 28. rujna 2023. u zagrebu,  stručno-znanstvenu konferenciju o urbanoj i periurbanoj prirodi Maksimalno na strani prirode. Uz širok dijapazon s izlagača iz relevantnih javnih tijela, ustanova, instituta, inicijativa, udruga i tvrtki predstavljena su raznolika znanja i iskustva vezana uz očuvanje urbane i periurbane bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti te njihovoj ulozi u prilagodbi klimatskim promjenama i održavanju kvalitete života stanovnika urbanih cjelina. Izlaganje je održala i dr.sc. Izidora Marković Vukadin u kooautorstvu s dr.sc. Nikom Dolenc (JU Maksimir) i prof.dr.sc. Vukom Tvrtkom Opačićem (PMF), na temu: Izazovi upravljanja urbanim zaštićenim područjima na primjerima iz Hrvatske